(Siste)

Det er klart etter at Standard Norge har innført en helt ny standard for tilstandsrapporter.

– Vi er sikre på at standarden vil gi forbrukerne – både kjøper og selger - større trygghet i bolighandelen, sier fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen.

Les også: Boligkjøperens mareritt

Den nye standarden (NS 3600) setter klare krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av boligen skal omfatte.

Standarden krever også at behov for eventuelle tiltak og utbedringer ved boligen skal med i tilstandsrapproten.

En annen stor fordel med den nye standarden er at de bygningssakkyndige får en felles sjekkliste med klarere retningslinjer for undersøkelser og vurderinger.

Målet med standarden er å få en enhetlig analyse og best mulig informasjon mellom kjøper og selger.

Dermed kan konfliktnivået ved omsetning av boliger reduseres, og gi kjøperen vil vite mer om boligens kvaliteter og mangler.

Standarden skal nemlig vise kjøperen både hva han/hun må forvente å utbedre ved boligen og hva dette vil koste.

Alt dette vil redusere risikoen for konflikter ved boligsalg – og det trengs:

I dag er det tvist ved nesten 1 av 5 boligsalg, ifølge eierskifteforsikringsselskapene.

På 17 år er ikke mindre enn 1.400 saker gått hele veien til domstolene.

Det betyr store omkostninger i form av irritasjon og frustrasjon i tillegg til tid og penger..

– Bolighandelen er vårt livs viktigste handel, og Forbrukerrådet har derfor krevd tilstandsvurdering i flere tiår, sier Thomas Bartholdsen.

– Vi er derfor svært tilfreds med at den nye standarden nå gjør det mulig å gjennomføre dette for de fleste boligsalg fra 2015.

Han roser også beslutningen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) om å kreve tilstandsvurdering ved boligsalg i regi av medlemsbedriftene.

– Vi kunne tenkt oss et annet opplegg for gjennomføring, ikke minst med Justisdepartementet på banen. Man kunne også startet med de mest risikable boligene, og startet tidligere. Men alt i alt fortjener Eff honnør for en riktig beslutning, sier fagdirektøren. (ANB)