(Siste)

– Ja, vi kan dokumentere at de svanemerkede varmepumpene ikke kan kalles miljøbomber, forsikrer Miljømerking, som står bak Svanemerket.

Bare i fjor mottok returselskapet RENAS over 570 tonn gamle varmepumper. Mange av disse inneholder både miljøgifter og klimagasser.

Klimagasser

– Varmepumper i bruk bidrar til reduserte utslipp av klimagasser. Men de inneholder noen av de verste klimagassene vi har; fluorgassene HFK og PFK, sier Gunnar Murvold, administrerende direktør i RENAS.

Og det er derfor Miljømerking gjerne vil at folk skal sikre seg varmepumper med Svanemerket.

Miljøkrav

– For å få Svanemerket, må varmepumpen i minst mulig grad påvirke klimaet i negativ retning. Vi forbyr bruk av de verste HFK-gassene, og vi stiller krav til at selve konstruksjonen på varmepumpa skal forhindre lekkasjer, sier Miljømerking.

I svanemerkede varmepumper skal du heller ikke finne bromerte flammehemmere, bortsett fra der det er absolutt kritisk i forhold til brannsikkerheten. De fleste varmepumper har mange plastdeler, men i de svanemerkete modellene skal det ikke være skadelige flater.

Miljømerking krever også at fagpersoner skal installere pumpene. (ANB)