(Siste)

Kabelen, som er 130 kilometer lang og 6.500 tonn tung, ligger på havbunnen mellom Danmark og Norge og er nå lagt fram til Kristiansand.

Den nye likestrømforbindelsen har fåttt navnet Skagerak 4 og kan transportere strøm nok til 300.000 norske husstander en vinterdag.

– Skagerrak 4 vil bedre forsyningssikkerheten i Sør-Norge. Samspillet mellom norsk vannkraft og dansk vindkraft er ganske ideelt, sier prosjektleder Arve Strandem i Statnett.

– Norge og Danmark får bedre tilgang på strøm når vi trenger det, samtidig som kraftprisene vil bli mer stabile,

Kabelen vil øke kapasiteten for kraftutveksling mellom de to landene med 70 prosent.

­– Den økte kapasiteten vil bidra til et moderne og klimavennlig energisystem, med større andel fornybar energi, sier Strandem.

Skagerrak 4 (SK4) er den fjerde strømkabelen mellom Danmark og Norge.

Skagerrak 1, 2 og 3 har i dag en samlet kapasitet på 1000 MW, mens den fjerde forbindelsen vil øke kapasiteten til 1700 MW.

– I likhet med Skagerrak 4 er også de eksisterende kablene basert på likestrømsteknologi, men for SK4 bruker vi en ny omformerteknologi som vil gjøre nettet på Sørlandet mer robust mot feil, sier prosjektlederen.

Kabelskipet C/S Nexans Skagerrak brukte ti dager på å legge den nye strømkabelen fra Bulbjerg nord for Limfjorden på Jylland til Fugleviksundet ved Kristiansand.

– Vi har vært heldige med været i Skagerrak, og alt har gått etter planen, sier Strandem.

Kabelen blir skjøtet sammen med en kabel som allerede er lagt fra Ålefjærfjorden nord for Kristiansand og fram til Fugleviksundet.

Nå fortsetter arbeidet med å ferdigstille landkabelen fram til Kristiansand transformatorstasjon i Vennesla.

I tillegg til sjøkabelen inkluderer nemlig prosjektet en 91 kilometer lang landkabel på dansk side og en 12 kilometer lang landkabel på norsk side.

I begge tilfellene er kablene lagt i bakken. På land i Norge gir dette samlet sett de laveste kostnadene for denne typen kabel.

Men det er første gang danskene legger en så lang kabel i bakken. Kabelen går blant annet under Limfjorden, før den knyttes sammen med det danske strømnettet ved Tjele nær Viborg.

Skagerrak 4 er et samarbeidsprosjekt mellom Statnett og Energinet.dk og skal settes i drift 1. desember neste år. (ANB)