(Siste)

Den eneste måten du kan være sikker på at hagemøbler og terrassebord ikke bidrar til å ødelegge regnskogen, er å unngå tropisk tre.

Det finnes over 60 arter tropisk tømmer (regnskogtømmer) på markedet i Norge. I de fleste tilfeller kommer dette fra uforsvarlig hogst.

Mange hagemøbler i norske butikker er laget av teak, merbau, nyatoh (kan være hvitmalt), akasie (kan være hvitmalt), eukalyptus og keruing.

Tidligere ble FSC-merkede produkter regnet som et godt alternativ for den som ville bruke regnskogstømmer, men Regnskogfondet har avslørt store svakheter i merkeordningen, så også disse møblene bør du unngå.

Velg gjerne hagemøbler av nordiske tresorter som gran, furu, bøk og bjørk.

De tåler å stå ute i vær og vind, men krever mer behandling enn møbler av tropiske tre for ikke å råtne.

Olje, beis, lakk eller maling vil kunne forlenge levetiden til treverket. Det finnes mange typer svane- og blomstmerket maling, lakk og beis på markedet. Det finnes også et par svanemerkede utemøbler.

Dessuten er produksjon og transport av nordisk og europeisk tre uansett mer miljøvennlig enn transport av tropisk tre.

Hvis du liker den mørke fargen som mange tropiske treslag har, er kirsebær et godt alternativ og hevea (gummitre) en tropisk tresort som regnes som miljømessig ok.

Bambus er et annet miljøvennlig og holdbart treslag som vi sikkert kommer til å se mer til.

Det fins også hagemøbler av aluminium og resirkulert plast med trestruktur som er så å si vedlikeholdsfrie.

Hagemøbler i kunstig rotting er også blitt populært. De lages av plaststoffer som PVC, polypropylen og polyetylen.

De dyreste møblene er gjerne av polyetylen, som er det mest solide av stoffene.

De billigste lages gjerne av PVC som er miljømessig omdiskutert, blant annet fordi det kan inneholde kadmium og verstingstoffer som bly, og mellomkjedete klorparafiner, og fordi det dannes dioksiner ved forbrenning.

Disse møblene tar også ofte stor plass og bør oppbevares inne om vinteren for at de skal holde seg fine.

Tidligere brukte man såkalt CCA-impregnert trevirke som inneholdt verstingstoffene krom og arsen i tillegg til kobber.

I dag er det forbudt å bruke arsen og krom i nytt trykkimpregnert trevirke (unntatt for enkelte bruksområder innenfor næringsvirksomhet).

Vanlig trykkimpregnert tre er i dag satt inn med kobberholdige kjemikalier og kjennes igjen på den grønne fargen.

Dette brukes også til hagemøbler.

Vær obs på at utrangerte impregnerte hagemøblene og terassematerialer skal leveres til kommunens avfallsmottak for impregnert trevirke.

Impregnert trevirke må ikke brennes fordi materialene kan utvikle svært giftig røyk, støv og aske.

Kebony er furu impregnert med en væske utvunnet av rester fra mais- og sukkerproduksjon. Holdbarheten er omtrent på nivå med trykkimpregnert tre. Kebony leverer blant annet terrassebord og kledning. Kebony-trevirke er svanemerket.

Termotre er varmebehandlet tre. Trevirket er et godt alternativ til tropisk trevirke og kobberimpregnerte materialer. Det er godt egnet for de som ønsker vedlikeholdsvennlige materialer som samtidig tilfredsstiller estetiske krav. Lunawood er svanemerket termotre.

Lerk er et treslag som har naturlig beskyttelse mot råte. Det importeres fra Sibir, og selges i dag på mange byggevarehus.

Kjerneved av furu har en naturlig beskyttelse mot råte. Kjerneved kan du få kjøpt ved en del små sagbruk rundt om i landet. Oversikt finner du hos Norsk Bygdesagforening. (ANB)

(Kilder: Informasjonssenter for Miljø & Sundhed - Danmark, Grønn Hverdag, Klima- og forurensningsdirektoratet)