(Siste)

Et klart flertall i begge grupper sier ja til å lovfeste at salgsinformasjonen skal bli mer omfattende enn det som er vanlig i dag, viser en ny undersøkelse.

Åtte av ti

Blant nordmenn som nylig har deltatt i en bolighandel, går åtte av ti inn for å lovfeste en hovedregel om at en mer omfattende tilstandsrapport skal foreligge ved et salg.

Det går fram av undersøkelsen, som er utført av YouGov for Norges TakseringsForbund (NTF). Oppslutningen er aller høyest blant kjøperne, der ni av ti går inn for en slik endring, men også blant dem som nettopp har solgt gir mer enn sju av ti uttrykk for samme holdning.

Sterk signal

– Det er første gang en slik måling gjøres blant folk som helt nylig har vært aktive i boligmarkedet. At disse så entydig stiller seg bak ønsket om grundigere salgsinformasjon er et sterkt signal til politikerne, sier administrerende direktør Arne M. Støbakk i NTF.

Spørsmålet om innføring av en obligatorisk boligsalgsrapport med langt mer informasjon om teknisk tilstand enn i de mest brukte takstene, er nå til behandling i Justisdepartementet.

Et eventuelt lovforslag om dette ventes også å gi avklaring på diskusjonen om hvorvidt en slik rapport skal bestilles fra uavhengig takstmann før eiendomsmegler tildeles salgsoppdraget.

Tryggere

– Hensikten med disse forslagene er å gjøre bolighandelen tryggere og minimere antall konflikter i ettertid. Slik praksis er i dag må folk ta ekstremt viktige og raske beslutninger på et ofte utilstrekkelig grunnlag. Derfor er mange også redde for å bli lurt, sier Støbakk.

I undersøkelsen sier også 34 prosent seg helt eller delvis enig i at en del av opplysningene som forelå om boligen var vanskelig å forstå.

25 prosent av de spurte syntes dessuten det var vanskelig å tolke konsekvensene av påpekte feil, mangler og utbedringsbehov. (ANB)