(Siste)

– Men du bør ikke la det friste til å løse tvisten ved å hugge ned naboens trær selv, råder advokat Annita Magnussen i Huseiernes Landsforbund.

I verste fall kan det koste deg flere hundretusen kroner!

– Vi har sett flere eksempler på at urettmessig hugst av naboens trær har medført erstatningsansvar på flere hundretusen kroner, bekrefter Magnussen.

– Erstatningen blir fort stor blant annet fordi store trær må gjenskaffes i utlandet og kjøres med trailer til Norge. I tillegg trengs bistand til planting og ettersyn av trærne. Dessuten kan man bli idømt saksomkostninger for retten.

Huseier-advokaten forteller også at det er vanskelig å bevise at trærne har vært til sjenanse når de er borte.

– Det beste utgangspunktet for en god løsning, er å ta en prat med naboen over gjerdet, fastslår hun.

– Lar det seg ikke gjøre å bli enig, bør man rådføre seg med advokat, slik at man er sikker på at man har forstått regelverket riktig. I verste fall må partene til domstolene for å få løst tvisten. Det skjer heldigvis ikke så ofte

Naboloven § 3 har bestemmelser om når trær er ulovlige:

  • Treet må være til skade eller særlig ulempe. Skaden må være påviselig, for eksempel at skyggen fra treet gjør at planter vokser dårlig eller dør. Særlig ulempe betyr at ulempen klart må overstige bagatellnivået. For øvrig kan ulempen bestå i nærmest hva som helst, fra skygge for sol og hinder for utsikt til forverrede allergiplager.
  • Treet må stå nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendom enn en tredjedel av trehøyden.
  • Er det nevneverdig om å gjøre for eieren at treet blir stående, så skal det stå. Kravet er ikke veldig strengt, men man må kunne dokumentere en nytteverdi av treet. Det må for eksempel gi ly for vær og vind eller skjerme for innsyn. Det kan også være estetiske eller affeksjonsmessige årsaker til at det skal bli stående.

Omfattes ikke de omstridte trærne av § 3i naboloven, er det den generelle regelen i § 2 som gjelder:

Den tar for seg seg om all slags aktivitet på egen eiendom, også trær.

– Veldig kort går den ut på at man ikke må foreta seg noe på egen eiendom, inkludert å ha trær, som er til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for naboen, forklarer advokat Annita Magnussen. (ANB)