(Siste)

[Smaalenenes Avis] Thor -Erik Henriksen fyller 33 i dag. Han er spent på hva slags bursdagsgave kommunepolitikerne gir ham.

– Jeg håper virkelig det blir flertall i kveldens kommunestyre for at NVEs vindmøllevedtak blir påklagd til Olje- og energidepartementet, sier han.

Thor-Erik Henriksen overtok gården Nysterud i Marker i Østfold etter sin far i 2007. Gården ligger to kilometer fra svenskegrensen og får vindmøllene som nærmeste nabo – hvis det blir utbygging.

– Blir det vindmøller, så selger jeg gården. Det hjelper ikke at dette er familiegård fra 1600-tallet. Jeg orker ikke å bo med vindmøller så tett på meg, sier han.

Han får full støtte av samboeren Lisbeth, som om ikke lenge venter de sin førstefødte.

Henriksen mener at eiendommen hans vil bli sterkt forringet som resultat av en utbygging.

Strømmen som skal føres fra vindmølleparken til Hafslunds kraftstasjon på Ørje vil gå i en ny mastetrasé med luftstrekk – tvers gjennom skog og over dyrket mark. Ryddebeltet blir opptil 40 meter bredt.

– Den nye traseen kommer midt mellom dagens Fortum-trasé og E18. Til hver side blir det rundt 50–100 meter. Her blir det tett med ledninger, konstaterer han.

Han hadde håpet at en del av arealene på gården ville ha vært av interesse som nærings- og boligtomter. Han er ikke så sikker på om aktualiteten vil være den samme dersom det går digre mastestrakk over området.

Thor-Eriks far, Gunnulf Henriksen, har full forståelse for at sønnen vil kvitte seg med familiegården dersom det kommer vindmøller.

– Jeg ville vel gjort det samme, sier han.

Gunnulf Henriksen er også bekymret for at vindmøllene vil ødelegge svært mye av jakt- og friluftsopplevelsene i området.

– Det blir ikke det samme å gå på harejakt når suset av vindmøller er det eneste du hører, sier han. (ANB)

Mange velger å holde kjeft: Les mer på smaalenene.no