Den tidligere handelsskolen i Hønefoss er solgt. Nå planlegges det leiligheter i stedet for klasserom.

Det er Sivilingeniør MNIF Jan Solberg AS som har kjøpt eiendommen ved å ta over firmaet Hammerbrogaten 9 A og B AS. Det er Berit Wathne Andersen som har solgt sine aksjer i selskapet.

– Jeg kan bekrefte at vi har kjøpt selskapet, og dermed også eiendommen, sier Jan Solberg.

Hammerbrogaten 9 A og B AS eier de tidligere skolebygningene, samt villaen på toppen av bakken, med adresse Lagesens gate 3.

LES OGSÅ: Kan komme leiligheter her

Byleiligheter

Solberg kan fortelle at man er godt i gang med å planlegge utnyttelsen av eiendommen.

– Vi ønsker å utvikle moderne og gode byleiligheter, sier han.

Link Arkitektur på Lysaker er engasjert i saken og har fått i oppdrag å lage en konseptstudie.

– Der ser vi på to alternativer: Å kombinere et nybygg med ombygging av eksisterende bygninger, og å rive all bygningsmasse for å bygge nye boligblokker, forteller Solberg.

LES OGSÅ: Til salgs for 13,7 millioner

Fortetting

Grovt regnet ser han for seg 50-60 leiligheter på eiendommen.

– Dette vil være godt i tråd med de ønskene toppledelsen i kommunen har om fortetting i sentrum, sier Solberg.

Han tror også at leilighetene vil bli attraktive når de står ferdige.

– Eiendommen har en fin beliggenhet ved siden av Nordre park, som er en litt glemt idyll. Det er utsikt til fossen, og man er skjermet fra både bystøy og jernbanestøy, påpeker han.

Håper på 2013-start

Derfor tror han det vil være et marked for leilighetene. Byggestart kan bli høsten neste år dersom alt går på skinner.

– Vi håper å komme i gang med regulereingsarbeidet så fort som mulig. Vi har erfaring med at saksbehandlerne i Ringerike kommune er ryddige og positive, og vi har gode erfaringer med samarbeid fra tidligere prosjekter, understreker Solberg.

– Hvis reguleringsarbeidet kan gå sin gang som planlagt, kan det være håp om å få til byggestart mot slutten av 2013. Om det skjer, kan de første beboerne kanskje flytte inn et års tid senere.

Solberg har tidligere gjennomført flere andre byggeprosjekter i Hønefoss.

– I disse dager avslutter vi arbeidet med Soknedalsveien 10-12, forteller Solberg.

Inntil 1991 hadde Frøhaug og Wathnes handelsskole tilhold i lokalene. De siste 20 årene har det vært forskjellig bruk av lokalene.

LES OGSÅ: Forhandler om salg