(Siste)

Høsten har vært varm og solfylt mange steder i landet, men nå kryper kulda nærmere. Da er vedovnen god å ha.

Vedfyring gir god varme i stua, og er blant de mest miljøvennlige måtene å varme opp huset på når man fyrer riktig i gode ovner.

Tre er en fornybar ressurs, og tilfører derfor ikke atmosfæren ekstra CO2 under brenning.

Moderne, svanemerkede vedovner er såkalt rentbrennende. Det betyr at veden du legger i, brennes helt opp, uten at det danner seg så mye sot og partikler som kan komme ut gjennom pipa.

Årsaken er at det blir veldig høy temperatur i brennkamrene. Mellom 600 og 800 grader blir det der inne.

Når veden brenner utsondrer den gasser, og disse gassene blir også brent inne i ovnen. Resultatet er mye varme og lite forurensing.

Rentbrenningen er godt nytt både for miljøet og for mange mennesker med luftveisproblemer.

I flere store og små byer i Norge blir asmatikere og andre tidvis advart mot å gå ut fordi det er for mye partikkelstøv i lufta. Svevestøvet, som det kalles, kommer dels fra veitrafikken og dels fra fyring.

Ofte hører vi slike advarsler i kalde perioder, når folk fyrer mye.

Stiftelsen Miljømerking står bak svanemerket her i landet. Svanemerkede ovner gir ikke bare færre partikler i utelufa, de gir også mer varme inne.

Fordi veden brenner helt opp, får du mye varme per kubbe du legger i. Dette kaller vi høy virkningsgrad.

Og det er igjen positivt for lommeboka.Rentbrennende, svanemerkede vedovner med høy virkningsgrad kan redusere vedforbruket ditt med 30-40 prosent.

Du har hele 257 muligheter til å få deg en svanemerket, rentbrennende vedovn. Du finner dem i høyremargen her.

Dette er ovner som har dokumentert at de er gode miljøvalg fra A til Å. Hele produksjonsprosessen skjer ved å belaste miljøet minst mulig.

Ovnen brenner rent og med høy virkningsgrad, og slipper svært få sotpartikler ut i lufta gjennom pipa.

I tillegg finnes de i mange ulike design og varianter, slik at alle og enhver kan finne noe de liker. (ANB)