(Siste)

Gjennom Enova får norske husholdninger nå tilgang til nye støtteordninger for energisparing og oppvarmingsløsninger.

– Over en fjerdedel av energien i Norge går til boliger, og vi ønsker å gjøre boligeierne mer oppmerksomme på alle de gode energitiltak det er mulig å få støtte til, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

– Blant de nye tilbudene til huseierne er blant annet støtte til energirådgiver og støtte til å bytte ut oljefyren med en fornybar oppvarmingskilde.

Trenden i nybyggmarkedet er at det tas i bruk langt mer energieffektive løsninger enn for noen år tilbake.

Nå ønsker Enova å sette fokus på energioppgradering av eksisterende boliger.

– De fleste av de boligene som står her i dag vil også være her om 50 år. Vi må derfor få til en energiomlegging i eksisterende boliger som vil gi en langsiktig virkning i form av redusert energibruk og reduserte klimautslipp, sier Nakstad.

Nordmenn bruker 60 milliarder årlig til oppgradering av boliger. Med de nye tilbudene ønsker Enova at vi skal bruke en større andel av kronene til energitiltak.

For å få mer kunnskap om, og få oversikt over hvilke energitiltak du bør gjøre kan du nå få støtte til en energikartlegging av boligen.

– En kvalifisert energirådgiver gjør en vurdering av boligen og lager en tiltaksplan som peker på hvilke oppgraderinger som bør gjøres for å redusere energibruken, forklarer Enova-direktøren.

– Energirådgiveren vil også energimerke boligen.

Du kan få inntil 5.000 kroner i støtte fra Enova for en slik energigjennomgang.

Velger du å oppgradere boligen i tråd med tiltaksplanen kan du også få støtte til dette på opptil 125.000 kroner.

Støtten vil blant annet være avhengig av ambisjonsnivå og at boligeieren selv investerer en god del penger i tiltakene.

Velger du å oppgradere boligen kan du oppnå et bedre energimerke, og da kan det også være penger å tjene når du en gang skal selge boligen.

Oppmerksomheten om energimerke-ordningen er nå økende:

1 av 3 nordmenn er villig til å betale mer for en bolig med et godt energimerke, viser ferske tall fra en undersøkelse Enova nettopp har gjennomført.

Du kan også få støtte til solfangere, sentrale varmestyringssystem og til omlegging fra elektrisk oppvarming til andre fornybare varmekilder.

Bor du i en av de 60.000 husstandene som ennå har oljekjel, kan du nå også få støtte til å bytte ut denne med en fornybar varmekilde.

En oljekjele slipper i snitt ut nærmere seks tonn CO2i løpet av året.

– Støtte til utfasing av oljekjeler har vært etterspurt av boligeierne. Med denne støtteordningen gir vi dem som ønsker å kvitte seg med oljekjelen og installere en fornybar energikilde inntil 25.000 kroner i støtte, forteller Nakstad. (ANB)