Blodig drama i fengselet: Kuttet opp to menn med lokket til en tunfiskboks

Den innsatte som angrep to medinnsatte i Ringerike fengsel, brukte et lokk til en tunfiskboks som våpen.