Romerikes Blad har møtt mange som skal hjem til jul.