Verken inntekt eller utdanning har betydning for hvem som handler på Black Friday. Den mest utslagsgivende faktoren er alder, ifølge en studie fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

En av årsakene til dette er at varene som selges og markedsføres, er varer som henvender seg til et yngre publikum, som elektronikk.

Svært få nordmenn over 67 år handlet på handelsfredagen i fjor, mens litt over halvparten av folk i 20- og 30-årene handlet.

Kvinner handlet mer enn menn. En viktig motivasjonsfaktor for handlende nordmenn var «å handle for andre», som barn eller andre familiemedlemmer.

TV-bilder av elleville kunder som stormer inn i butikker på jakt etter supertilbud, kan få en til å tenke at mye er impulskjøp av det som handles. Men dette er bare en myte, ifølge forskerne.

– Våre funn indikerer at kjøp i stor grad er planlagt, at det er begrunnet ut fra ting en trengte og at en ønsket å gjøre et godt kjøp. Om lag en tredel av kjøpene var begrunnet som julegave, sier SIFO-forsker Arne Dulsrud i en kommentar til undersøkelsen.

Flere kunder handler på nett enn på kjøpesenter på Black Friday, og en vanlig handlekurv inneholder varer for 1.835 kroner, ifølge studien.