Gå til sidens hovedinnhold

Bjotveit forholder seg ikke til faglig dokumentasjon | Silje Ask Lundberg

– Olav Bjotveit forholder seg ikke til utredningen som Statens vegvesen og Bane Nor har publisert, skriver Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Olav Bjotveit har et innlegg i Ringerikes Blads nettutgave, der han hevder at den vedtatte planen for E16 og Ringeriksbanen ikke er miljøskadelig. Han mener blant annet at motorvei og bane i sum vil redusere biltrafikken.

Bjotveit forholder seg imidlertid ikke til den utredningen som Statens vegvesen og Bane Nor har publisert rundt dette.

Som nevnt i mitt tidligere innlegg viser utredningen – som er utført av Norconsult, Aas-Jakobsen og Asplan Viak, dels ved hjelp av transportmodellering – at biltrafikken vil øke om det bygges både motorvei og jernbane, sett i forhold til en situasjon der dagens infrastruktur beholdes.

Enklere å kjøre bil

Ny motorvei gjør det enklere og raskere å kjøre bil. Det skaper mer trafikk, blant annet fordi det blir mer attraktivt å reise over lengre distanser.

Bjotveit mener også at det vil være bra for miljøet om køene i helgetrafikken forsvinner. Han unnlater da å kommentere at køene i dag bidra til å begrense trafikken. Når køer fjernes, vil trafikken øke – inntil køene igjen oppstår, gjerne andre steder i veisystemet.

Les også

Naturvernforbundet på villspor | Olav Bjotveit

Da går det igjen sakte, men med et større antall biler som står i kø på et veinett som har blitt enda mer omfattende og krever enda mer arealer.

Verre for miljøet

Og jo mer arealer som bygges ned, jo verre er det for miljøet. Matjord forsvinner. Natur ødelegges og fragmenteres. Og store mengder klimagasser slippes ut når skog, myr og annen våtmark legges under asfalt.

At E16 og Ringeriksbanen vil gi store klimagassutslipp ved bygging, er også godt dokumentert i den nevnte utredningen.

Naturvernforbundet vil få mer trafikk over på jernbane. Som alternativ til både fly, lastebil og personbiler.

Meningsløst

Men da blir det helt meningsløst å bygge en motorvei i tillegg.

Samtidig er det miljømessig helt uakseptabelt å legge et gigantisk vei- og baneprosjekt gjennom svært verdifull natur med internasjonal verneverdi, noe som truer artsmangfoldet og gir høye klimagassutslipp.

Motorveien må derfor droppes til fordel for å ruste opp dagens vei. Og så må de foreliggende planene for jernbanen mellom Sandvika og Hønefoss legges om. Uten disse endringene vil miljøet bli den store taperen.

Kommentarer til denne saken