Anders Moren Dahl skriver om Bitcoin i Ringerikes, og her er det flere ting å kommentere.

Norge forlot gullstandarden i 1931. USA forlot gullstandarden i 1933 for det private markedet og for andre sentralbanker i 1971. Bitcoin bruker fornybar energi, det vil si strøm, til utvinning.

De som utvinner bitcoin og andre kryptovalutaer, bruker enormt med strøm.

Like mye som Irlands strømforbruk

Wikipedia hevder at samlet forbruk for fremstilling av bitcoin på verdensbasis pr år, er like mye som Irlands strømforbruk. Da må man kunne sette spørsmål ved nytten av en slik virksomhet.

Verdien av bitcoin er utsatt for svingninger. Noen taper andre vinner penger. Ikke ulikt aksjemarkedet.

Bitcoin er ikke sløsing med strøm | Anders Moren Dahl

Det er et pengesystem parallelt til vårt innarbeidede, men uten samme innsyn og kontrollmuligheter.

Gavepakke til kriminelle

Mange oppslag i media forteller om bitcoin brukt i kriminell virksomhet som hvitvasking av penger, betaling for ulovlige oppdrag, utpressing og investeringsbedragerier. Noen hevder dette er en gavepakke til de kriminelle.

Det pekes på at land i Afrika og Latin-Amerika kan bruke dette. I dette tilfelle må disse landene faktisk ordne opp selv og lage pengepolitikk utifra egne behov og ressurser.

Det er ingen god begrunnelse at det ligger u-hjelp i dette.

Ryktet er ikke godt

Ryktet er med andre ord ikke godt. Nytten er helt overflødig, og strømforbruket er helt enormt.

Dette er fortsatt utilgivelig sløsing med norsk strøm. Derfor bør Kryptovault legges ned.

Deres dataekspertise kan for eksempel brukes til å styrke Norges forsvar mot dataangrep.

Eventuelt bygge opp et nasjonalt Intranett som kan styre norske virksomheter under norsk kontroll. Dette er fortsatt Keiserens nye klær.