Øystein Hallre er frustrert over strømforbruket til miningen av bitcoin. Han mener det er tullepenger og at vårt pengesystem er evig godt.

På sparekonto får du magre 0,15 prosent i rente, mens inflasjonen er 2 proset. Er du ung og sparer opp egenkapital til bolig, er inflasjonen mye høyere.

Hobbyinvestorer

Sannheten er at vårt pengesystem ikke oppbevarer kjøpekraften til pengene våre over tid, som gjør at alle tvinges til å bli hobbyinvestorer.

Det eneste som opprettholder kjøpekraft over tid, uten risiko, er gull. Hvert år brukes 132 TWh med fossil energi på å utvinne gull, som skaper enorme naturinngrep og toksisk avfall. 90 prosent av dette blir så plassert ubrukt i en safe.

Bitcoin er en sparingsteknologi som erstatter behovet for gull som verdioppbevaring, og som utvinnes med store deler fornybar energi. Kun sammenlignet med gullutvinning vil bitcoin være miljøbesparende.

Gunstig rente

Men bitcoin vil i tillegg øke spareandelen med sin gunstige rente, og sparing er det motsatte av forbruk.

Vi i Norge tar det for gitt at alle har tilgang til en bankkonto, men for millioner av mennesker er dette en fjern drøm. En dyktig webdesigner i et landlig område i Afrika er utestengt fra å delta i verdensøkonomien. Spesielt hvis man er kvinne.

Med bitcoin kan de derimot enkelt kunne få betalt for den jobben de kan tilby. Og de slipper å spare pengene sine i en valuta som plages av høy inflasjon, slik som i Zimbabwe, Sudan, Zambia, Etiopia, Nigeria og mange andre land.

Kriminelle følges opp

Er du kriminell er det ikke smart å bruke bitcoin, da absolutt alle transaksjoner blir lagret i blokkjeden som er åpen og offentlig for alle.

Politi i ulike land driver kontinuerlig overvåking av blokkjeden for å se etter mistenkelige transaksjoner, som kan spores.

Det er estimert at bitcoinverdier for 1.000 milliarder dollar ble brukt på ulovlige handlinger i 2019.

615 milliarder dollar

Dette høres mye ut, men i 2019 ble det flyttet verdier tilsvarende 615.000 milliarder dollar. Altså 0,16 prosent av alle transaksjoner ble brukt på ulovlig aktivitet.

Fornybar energi i Hønefoss er med på å løfte folk ut av fattigdom, og de gir folk i land med hyperinflasjon en vei ut av økonomisk ruin. Bitcoinadopsjonen per innbygger er nemlig høyest i land som Nigeria og Venezuela.