Lørdag 3. oktober er jeg i Trondheim for å delta i vigslingen av byens nye katolske biskop. Sist gang vi hadde en katolsk bispevigsel i Norge, var i Tromsø 2009.

Derfor er dette en historisk begivenhet. Mer historisk er det at vigslingen finner sted i Nidarosdomen; det er første gang siden reformasjonen at en katolsk biskop vigsles der.

Etter katolsk oppfatning er bispevigselen en «sakramental» handling.

En sakramental dimensjon

Innen størstedelen av kristenheten (katolikker, ortodokse, anglikanere, lutheranere og en god del andre) vektlegges det at kristendommen har en «sakramental» dimensjon:

Gud møter menneskene og skjenker dem sin usynlige nåde gjennom ytre handlinger og synlige ting. Gjennom vann gis evig liv ved dåpen. Med brød og vin forenes de døpte med Kristi legeme og blod, og får slik «mat» som nærer det evige liv i dem.

Kirkeorganisasjonen har variert gjennom tidene. Men helt fra apostlene har spesielle personer hatt er et særskilt ansvar for forkynnelsen og læren, for gudstjenesten og sakramentsforvaltningen og for styringen av Kirken.

Alt i Det nye testamente finner man betegnelser som «diakon», «prest» (presbyter, eldste) og «biskop» (tilsynsmann). Bønn og håndspåleggelse var en viktig del av tjenestemeddelelsen.

Det gjorde og gjør tjenesten til noe mer enn en «jobb» eller et «arbeidsforhold». Etter katolsk oppfatning gjør det tjenesten «sakramental».

Fort fikk hver by med kristne en biskop i spissen for byens kristne. Kilder fra ca. 200 e.Kr. forteller at biskopen ble vigslet under en gudstjeneste feiret av de kristne på stedet, og der biskopene fra nabobyene deltok og la hendene på den nye biskop.

I år 325 krevde kirkemøtet i Nikea at minst tre nabobiskoper skulle møte frem for å legge hendene på den nye biskop.

Forpliktende fellesskap

Dette uttrykte både at oppdrag kom fra Gud, og at det måtte utøves i et forpliktende fellesskap med biskopene på andre steder og i tidligere tider, like tilbake til apostlene. Derfor heter det i katolsk terminologi at biskopene står i «apostolisk suksesjon».

Koronasituasjonen legger sine begrensninger på hendelsen i Trondheim. Bare 200 får delta i vigslingen.

12. september dispenserte pave Frans fra kravet om minst tre biskoper, slik at det holder med to (en fra Oslo og en fra Tromsø). Samtidig sier det noe om gode økumeniske relasjoner at vigslingen finner sted i Nidarosdomen.