Birger Brevik ble født 20. mai 1938 i Oslo som første barn av Jenny og Birger Brevik. Han døde 28. november etter et kort sykeleie og ble begravet på Hønefoss kirkegård den 9. desember 2021.

Birgers familie flyttet tilbake til Molde i begynnelsen av krigen. Der vokste «Biggen» opp i en stor familie med foreldre og besteforeldre og tre brødre, Reidar, John Egil og Ole Jarl. Ole Jarl druknet bare 19 år gammel. John Egil døde i 2015.

I Molde fikk Birger sin skolegang og utdannet seg som elektriker. Han giftet seg med Norunn i 1961 og utdannet seg som elektroingeniør i Trondheim. Arbeidet førte familien til Molde, Nordstrand og Bærum. I 1971 bygde Birger hus på Røyse hvor de fire barna, Birger, Reidun, Karin og Geir Arne vokste opp. Han startet eget firma i 1979. Birger planla og tegnet det elektriske opplegget i mange store bygg, både skoler og banker i Ringerike og andre nærliggende kommuner, og utviklet bedriften videre med flere ansatte.

Birger var aktivt med i Metodistkirken i Hønefoss. Da det skulle bygges ny kirke i 1985, ble han den naturlige lederen i byggekomiteen hvor han gjorde en stor innsats.

Friluftsliv, løping og ski var viktig for Birger hele livet. Han hadde konkurranseinstinkt og var en ekte birkebeiner med både ski, løp og sykkel, og ble i Ringerikes Blad omtalt som «Birken Birger». Men først og fremst lærte han barn og barnebarn å bli glad i natur og friluftsliv.

Birger var en god og lun far, en dyktig og vennlig medvandrer i yrke, fritid og kirke. Vi lyser fred over hans minne.