Med dagens bensinpriser betyr dette at det er en investering som ikke bare sparer motoren, men som også bidrar til å betale seg selv.

Motorvarmeren er også det eneste biltilbehøret som ved konsekvent bruk tjener seg inn igjen over tid.

Samtidig bidrar redusert forbruk også til mindre og renere utslipp av avgasser.

- Det er all grunn til å hilse velkommen ethvert tiltak som gir redusert drivstofforbruk, og dermed bidrar til mindre forurensning og bedre luftkvalitet, sier informasjonssjef Egil Otter i Norges Automobil-Forbund (NAF).

Miljøvennlig

- Mens vi venter på ny og mer miljøvennlig teknologi enn forbrenningsmotoren, er det viktig å utnytte enhver positiv mulighet til miljøforbedringer, understreker Otter, og peker på elektrisk motorvarmer som en nærliggende slik mulighet.

Tester som nylig er utført av det uavhengige finske tekniske instituttet Tiililä Oy dokumenterer klare gevinster ved bruk av slikt utstyr sammenlignet med rene kaldstarter.

Ved å starte med forvarmet motor vil en vanlig mellomklassebil redusere sitt drivstofforbruk de første 20 kilometrene med opptil 14 prosent.

Gjennomsnittlig forbruksreduksjon for et utvalg av markedets modeller - blant andre Toyota Corolla, VW Golf, Peugeot 307, Renault Laguna og Mazda 6 - gir en gjennomsnittlig reduksjon på ca. 8 prosent.

For en bileier med normal bilbruk gjennom vinterhalvåret vil dette bety rundt 50 liter spart, og da betaler motorvarmeren seg raskt.

Samtidig gir forbruksreduksjonen også mindre utslipp av klimagassen CO2.

Klimagass

Forbruksreduksjonen er størst for bensinmotorer, men vel verdt å ta med seg også med diesel.

Spart bensin - og dermed penger - kommer i tillegg til den betydelige miljøfordelen motorvarmeren kan by på:

For de samme testbilene med bensinmotor ble det målt opptil 95 prosent mindre CO-utslipp og opptil 88 prosent mindre HC. For dieselutgaver av de samme modellene ble det registrert opptil 59 prosent mindre HC, 66 prosent mindre CO og dessuten 36 prosent mindre utslipp av de helseskadelige partiklene.

- Testresultatene bekrefter det tidligere tester har vist, nemlig at både drivstofforbruk og utslipp av skadelige avgasser reduseres betydelig ved konsekvent bruk av elektrisk motorvarmer.

- Dette gjelder altså like mye med dagens moderne motorer med avansert avgassrensing, blant annet fordi katalysatoren ikke er effektiv før den har nådd en arbeidstemperatur på rundt 500 grader C, fastslår divisjonssjef Morten Berg i DEFA i en kommentar til de finske testene.