Gå til sidens hovedinnhold

Bilen ut av Hønefoss sentrum?

– Det er vedtatt politisk at kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2030, basert på 9 av FNs bærekraftsmål, skal legges ut på høring.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I planen behandles blant annet bilbruken i Hønefoss sentrum. Det skinner igjennom at det fra administrasjonen er ønskelig at parkeringsplasser for biler blir kuttet.

Folk skal enten gå, sykle eller bruke kollektivt. Kollektivt?

Det går jo nesten bare skolebusser fra kommunens tettsteder og inn til sentrum. Og ikke for å snakke om sykling noen mil året rundt, gjerne på trafikkerte hovedveier uten gang- og sykkelveier.

LES OGSÅ: Bygg ny Hønefoss bru og riv den gamle | Arne Ramsland

Oppsamlingsplass

Administrasjonen ønsker at det lages en oppsamlingsplass utenfor sentrum hvor bilene kan parkeres. Hvor mange innbyggere som bor i kommunens tettsteder, tror man da reiser til sentrum?

Da er nok Bærum, Drammen og Krødsherad mer attraktive handelssteder.

Alle snakker om at det må bli mer liv i sentrum, flere som bruker butikkene, deltar i kulturlivet og besøker restauranter og andresteder som selger mat og drikke. Dette forslaget resulterer i det motsatte. Vi får en død by med et dødt sentrum.

Flere sykkelveier skaper ikke økt handel og trafikk i byen, Parkeringsplasser nær handel og kultur gjør nettopp det.

Liker ikke forurensningen

Vi liker selvsagt ikke den forurensingen som gjennomfartstrafikken spyr ut. Her må det gjøres noe, og jeg kan garantere at Fremskrittspartiet blir med på gode løsninger. Vi ønsker imidlertid å bruke gulrot i stedet for tvang i klima- og miljøsakene.

Vår politikk er et varsko for de som ønsker å gå raskt frem med kun det for øyet å fjerne all forurensing og miljøproblemer uten noen form for konsekvensutredninger.

Les også

Nei til vridde ramper på bybrua! | Arne Ramsland

Fremskrittspartiet vil føre en effektiv klima- og miljøpolitikk fri for politiske symboler, og basere politikken på aktiv bruk og forvaltning fremfor vern av naturen. Forsknings- og teknologiutviklingsprosjekter som kan bidra til redusert foravtrykk på klima, skal støttes.

Kost/nytt-analyse

All gjennomføring av klimatiltak skal baseres på en grundig kost/nytte analyse, og bruke klimakvoter for å gjennomføre utslippskutt der det er mest kostnadseffektivt. Satsingen på hydrogen og biogass skal styrkes.

Vi sier nei til nye reguleringer, påbud og forbud som innskrenker innbyggernes frihet og egne valg, men ønsker å forsterke arbeidet mot forsøpling på land og i havet. Frp sier nei til forbud mot bensin- og dieselbiler.

Ringerike må ikke innføre meningsløse påbud, forbud eller reguleringer som plager folk i hverdagen, og som hindrer vekst og verdiskapning. Frp er ikke et klimafornekter-parti, men jordens kima skifter over tid, og vi vet altfor lite hva som påvirker disse endringene.

Faktabasert klimapolitikk

Ringerike skal føre en forutsigbar og faktabasert klimapolitikk som bidrar til reduserte klimagassutslipp basert på kostnader og effekt, og som bidrar til at det skapes nye jobber, lønnsomme bedrifter og økonomisk vekst i kommunen. Tiltak for å begrense forurensing skal være effektive og ivareta prinsippet om likhet for loven.

Les også

Nei til vridde ramper på bybrua! | Arne Ramsland

Like virksomheter bør ha mest mulig like utslippstillatelser. Kommunen skal legge til rette for et teknologinøytralt system der lave utslipp gjennom hele livet belønnes.

Frykt og overdramatisering er uheldig. Historien er full av radikale krefter og forhastede beslutninger som gjør ting verre. Miljøpolitikken skal være trygg og uten skremselspropaganda.

Ringerike er mer enn Hønefoss sentrum og må tenke helhetlig også med fokus på bygdene.

Kommentarer til denne saken