Bilberger Håvard måtte kalle inn ekstra folk i dag

Et par biler kunne ikke kjøre videre, men alt i alt kunne onsdagsmorgenen på ruskeføret gått verre.