Gå til sidens hovedinnhold

Bevaring av Hønefoss skole er god by- og stedsutvikling | Tove Mette Pedersen (V)

Artikkelen er over 2 år gammel

Ringerike Venstre har programfestet at vi vil bevare og renovere Hønefoss skole. I dette innlegget forklarer Tove Mette Pedersen hvorfor.

Valg 2019: Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikk handler blant annet om fordeling av samfunnets ressurser på viktige samfunnsoppgaver. Jeg forstår at saker kan være komplekse og sammensatte, og at politikerne daglig sitter i vanskelige vurderinger, avveininger og prioriteringer.

Når det er sagt, så henger jeg ikke helt med når det gjelder saken om Hønefoss skole.

På den ene siden ønsker kommunen en levende by og framtidig vekst i regionen vår jf. forslaget til ny byplan. På den andre siden har kommunen bestemt at en historisk og tradisjonsrik barneskole i sentrum skal legges ned.

Ringerike Venstre har programfestet at vi vil bevare og renovere Hønefoss skole. Dette er det flere viktige grunner til:

God by- og stedsutvikling

Vi mener det er god by- og stedsutvikling å vektlegge nærhet og tilgjengelighet til hverdagens gjøremål som f.eks. barnehager, skoler, matbutikker og tjenesteytende næringer.

Hvis Hønefoss skole legges ned, betyr dette at barn og unge må gå flere kilometer til skolen sin hver dag, og gjennom et bysentrum som foreløpig ikke har optimale forhold når det gjelder gang- og sykkelveier. Alle elever har rett til trygge skoleveier.

God helse- og miljøpolitikk

Vi mener det er god helse- og miljøpolitikk å legge til rette for at skolen ligger i nærheten av elevenes bosted. Elevene kan enkelt gå eller sykle til skolen, og samtidig få frisk luft og bevegelse – en god start på skoledagen. Samtidig reduseres behovet for at foreldrene kjører barna sine til skolen.

Behov for sentrumsskole

Vi mener at rapporten Befolknings- og elevprognoser 2018–2033 for Ringerike kommune tydelig viser behovet for en sentrumsskole i framtida (barneskoler i nord og sør vil ikke være tilstrekkelig). Ifølge rapporten vil befolkningsveksten i kommunen stige jevnt de neste 20–30 årene med om lag 3000 personer.

Tove Mette Pedersen

Tyristranding og 5. kandidat for Ringerike Venstre

 

Identitet og særpreg

Vi mener det er viktig å ta vare på kulturarv og kulturminner. Hønefoss skole er et historisk skolebygg fra 1891, og har vært samlingssted for elever, lærere, foreldre og lokalbefolkning i generasjoner.

Hønefoss skole gir byen vår identitet, særpreg og samhold.

Det ligger i kortene at renovering av Hønefoss skole vil koste penger og kreve mye ressurser, men framtidig befolkningsvekst og en levende by jf. byplanen, vil uansett kreve en barneskole i sentrum.

Engasjementet i saken de siste månedene viser også at Hønefoss skole betyr mye for mange, mer enn vi kanskje har vært klar over. Jeg mener det er svært viktig å ta disse signalene på alvor, og etterspør en mer mulighetsorientert tankegang i prosessen videre.

LES OGSÅ: Et nasjonalt «fantasi-løft» for barn | Jim Gallagher
 

Kommentarer til denne saken