Det står også at «bestemor skal få velge», i Høyres ønsker for vår eldreomsorg.

Får de eldre velge? Er det egentlig alles ønske å være alene i sitt hjem i siste fase av livet, hvis andre mener at helsen holder til det? Er det lykken?

Ringerike kommune trenger innen 10 år ca. 150 nye plasser. Dette vet vi. Vi vet at økningen av demens er eskalerende.

Demenslandsby

Spørsmålet er om det burde bygges en demenslandsby også i Ringerike.

Landsbyen i Hageweyk i Holland var en av de første i Europa. Erfaringer derfra etter noen års drift er ifølge daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen, at prinsippene som ligger til grunn for demenslandsbyen er perfekt.

Men hun mener at en slik demenslandsby bør ligge i nærmiljøet og være integrert i lokalsamfunnet. Vi bør ikke ha institusjoner som ligger isolert på landet.

Generasjonslandsby

Hun mener også at de såkalte generasjonslandsbyene har mer og mer for seg også i Norge.

I Århus på Jylland i Danmark har de åpnet et generasjonshus. Flere generasjoner under samme tak. Studenter blir miljøarbeidere i eldrebokollektiv, familier bor der og det er barnehage tilknyttet.

I Norge har vi flere demenslandsbyer allerede. Både i Kristiansand og på Sola. I Bærum åpnet demenslandsbyen Carpe Diem, som ble kåret til Årets helsebygg.

Prosjektvisjonen for Carpe Diem er «Som et hjem», og de har lyktes. Det ble blant annet bemerket flott materialvalg, gode uteområder og sosiale soner.

Carpe Diem har 158 langtidsplasser, 17 bokollektiv, og 40 dag aktivitetsplasser. Bruttoarealet er på 18.000 kvadratmeter.

Tilpasset den enkelte

Dagligdagen er tilpasset den enkelte beboer. Pårørende og frivillige sees på som en viktig ressurs og kan delta aktivt og benytte tilbudene som kafeen, handle, gåturer.

Det er et stort uteområde, hager med soner, grønnsaks- og blomsterhager, et torg, pub, butikker, klubber, fysioterapi, velvære, lokaler til utleie for familietreff.

Det fokuseres på mulighetene til beboerne. Alle skal få leve sitt liv som før, til tross for demensdiagnose. De skal trygt stimuleres i aktiviteter inne og ute.

Ektefeller sammen

Ektefeller skal kunne bo sammen, og får adgangskort for å komme og gå. De benytter barnehagen ved siden av. Carpe Diem har ansatt en «kulturminister» som ikke er helseutdannet. Hun ser pasienten fra en annen side for å få fram det friske i beboeren.

Bærum kommune brukte tjenestedesign-metoder for å finne brukernes behov før man finner løsninger.

Hele landsbyen ble begynt planlagt i 2003. Byggingen startet i 2014, og Carpe Diem sto ferdig i 2020.

Husbankfinansiert

Bærum kommune eier Carpe Diem, med finansiering via Husbanken, og kostet 735 millioner kroner. Både Husbanken og OPS kan være eventuelle finansielle muligheter for Ringerike kommune.

Hvis vi i Ringerike pusser opp våre eksisterende sykehjem rundt Hønefoss til godkjent standard, og til den standarden vi kan være bekjent av, og samtidig starter planlegging av bygging av en demenslandsby (kanskje ved sykehuset som nevnt før, av Ringerike Høyre).

Ja, da burde vi være i forkant av hva som venter oss i 2030. Kanskje noe vi i tillegg kan være riktig stolt av å ha fått til!

Men det haster. Godt valg!