Kommunisten Brit H. Walbækken Bøhler setter ytringsfrihet høyt. I hvert fall når den ikke utfordrer hennes egne dogmer. 21. august agiterer hun derfor for at Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) ikke skal få bedrive sin menneskerettighetsaktivisme på Søndre torg 21. september.

Av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016–2020 fremgår at «Ytringsfriheten utfordrer oss siden den omfatter uttalelser som kan oppfattes som kontroversielle, støtende eller sjokkerende. Vi må tåle å bli provosert og krenket i et demokratisk samfunn. En åpen og fri samfunnsdebatt er grunnleggende for et fungerende demokrati».

BAKGRUNN: Islam-kritiske får plass på Søndre torg: – Vi kan ikke stoppe dem


Meningsmotstand er sunt. Demokrati er et verktøy for å løse uenighet; Meningsbrytning der det beste argumentet vinner. Her har vi årsaken til hele den utvidede venstresides demokratifiendtlighet; De eier ikke faktabaserte argumenter, og tyr derfor til totalitær meningsfascisme, løgn og nedrakking.

Hos Bøhler manifesterer dette fenomenet seg ved at hun fremsetter usanne påstander. Kommunistenes modus operandi – sammen med voldsutøvelse. Bøhler hevder at SIAN er rasister og nazister til tross for at våre vedtekter klart angir at slike ikke kan være medlemmer. SIAN utfordrer kommunistenes, globalistenes og multikulturalistenes utopier, ved å motarbeide islamiseringen av Norge.

Bøhler argumenterer med at torget vil kunne bli preget av fysiske stengsler under vår markering. Ja, det er mulig. Sannheten er at Bøhlers medsammensvorne, partimedlemmer og tillitsvalgte, er voldelige. De utøver fysisk vold, og de utøver ulovlig støyterror/ordensforstyrrelse, i mangel av verktøy til å delta i demokratiet på sivilisert vis.

Det fremstår som et pussig argument at kommunister utøver vold, og deretter klandrer offeret for sikringstiltakene. Jeg har godt med bilder og film fra begivenheter der Bøhlers partifeller utøver eller forsøker å utøve politisk motivert vold mot SIAN-representanter. Landets politilogger er bevis godt nok for at Bøhler skyter seg selv i beinet med dette argumentet.

Bøhler føyer seg pent inn i rekken av antidemokratiske politikere og tjenestemenn som har forfektet meningstotalitarisme i norske kommuner før henne. Felles for dem alle er at ideene deres bryter mot norsk lov.

Vår egen lokale kommunist har valgt å hengi seg til et tankesett som har ansvaret for over 100 millioner døde. Hver eneste stat som er drevet iht. Bøhlers tankesett har havarert. Dette er en av de tydeligste paralleller mellom Rødts ideologi og islam.

Begge produserer mislykkede stater og massiv nød, død og elendighet. Bøhler underbygger slik behovet for folkeopplysning på Søndre torg.

LES OGSÅ: Arendalsuka gjør helomvending: Alliansen og SIAN får likevel ikke delta