Gå til sidens hovedinnhold

Beskyldninger og betraktninger | Harald Bonaventura Borchgrevink, NIVA

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) stiller seg undrende og er noe frustrert over leserinnlegg om Steinsfjorden.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Debatten om Steinsfjorden fortsetter i Ringerikes Blad. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har beskrevet vår rolle, vårt mandat og våre funn i avisen ved to anledninger (10. mars 2019 og 15. oktober 2019). Rapportene vi viser til er åpent tilgjengelige og kan leses av alle som ønsker det, noe vi kan anbefale om en vil sette seg ordentlig inn i saken.

Det er derfor med undring og noe frustrasjon vi registrerer nye påstander om og beskyldninger mot NIVAs integritet og uavhengighet. Magne Kvamme strekker i sitt innlegg av 19. mai 2020 strikken langt og anklager NIVA for uredelighet. Kai Hoddevik skriver 30. april 2020 at «vi skjønner at NIVA ikke er uavhengig». «Vi» i denne sammenhengen virker å være de som er uenige med NIVAs modellering, eller som skulle ønske et annet resultat av den.

Forvitret tillit

Kvamme mente 12. mars 2019 at «Det er ingen grunn til å tvile på at modellforsøkene fra 2018 er utført i forhold til forskningsetiske retningslinjer», mens Hoddevik 27. mars 2019 uttrykte tillit til at Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 «ikke har mottatt en skreddersydd rapport fra NIVA». Den tilliten har øyensynlig forvitret siden da.

– Leverer forskning og utredninger

Kvamme omtaler i innlegget av 19. mai 2020 NIVAs forskning i perioden 1992–2006 som «omhyggelig og nøytral» og viste også – som vi gjorde oppmerksom på 15. oktober – i sitt leserinnlegg titulert «Mikroplast et økende problem i Tyrifjorden» 20. august 2019 til nettopp NIVAs forskning på mikroplast i Mjøsa og miljøgifter i Tyrifjorden for støtte i hans argumentasjon. Kvamme definerer NIVAs forskning som grundig og korrekt når våre konklusjoner er de han vil ha, mens karakteristikkene av vårt arbeid er langt mindre flatterende når våre funn ikke samsvarer med hans ønsker.

Som uavhengig forskningsinstitutt er det imidlertid ikke vår oppgave å ta hensyn til verken oppdragsgivers eller andre interessenters ønsker for våre vitenskapelige konklusjoner. NIVA leverer forskning og utredninger på oppdrag av forvaltning, industri og forskningsråd, hvor faglig uavhengighet er et ufravikelig krav. Oppdragsløsningene følger standardiserte forskningsetiske prinsipper der faglig etterrettelighet er bestemmende både for oppdragets utforming – og for våre konklusjoner.

– Misforstått påstand

Til slutt må vi adressere et kortinnlegg fra Torgeir Haave Bentsen i «Direkte linje» 30. april. Her viser han til en angivelig NIVA-rapport fra 2016 med Tjomsland, Berge og Bratli som forfattere og skriver at «de er fjernet fra senere NIVA-rapporter».

Denne påstanden er misforstått og årstallet feilaktig. Det kan legges til grunn at det her er snakk om flere rapporter med de ovennevnte forfattere, men der den siste kom i 2006 – ikke i 2016.

Faktum er at alle rapportene Haave Bentsen viser til er referert til i vår rapport av 2018 og resultatene er sammenlignet med de nyeste modelleringene.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.