- Hvorfor sender avisen enkelte leserinnlegg til motparten for uttalelse? Spørsmålet kan stilles etter at holeværingen Kåre Bech viser til innnlegget «Tendensiøs forskning i Kroksundet», og hevder at innlegg som på en eller annen måte kan oppfattes som kritisk til Ringeriksbanen, straks sendes motparten for imøtegåelse.

Kritiske innlegg er det mange av – og kritikk reises både mot prosjekter som Ringeriksbanen og mot enkeltpersoner.

Det er ikke slik at kritiske påstander om Ringeriksbanen alene er grunnen til at vi ber om tilsvar, slik Kåre Bech hevder. Kritikk kan utmerket godt fremmes uten at det er behov for å slippe til den andre parten.

Samtidig tilsvar, eller imøtegåelse, er nedfelt i Vær varsom-plakaten, som er et sett kjøreregler vi i pressen forholder oss til. I et av punktene i denne plakaten står det at «de som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger».

Dersom Kåre Bech leser innlegget han henviser til en gang til, vil han se at det foreligger klare beskyldninger mot Norsk institutt for vannforskning og deres angivelige agenda for forskningen.

I slike tilfeller forsøker vi å gjøre gode vurderinger av behovet for samtidig tilsvar.

Øyvind Lien, redaktør