Kommentar til Ringerike kommunes rådmannskontor ved kommunikasjonssjef Mats Øieren i forbindelse med innlegget «Er organisering og ledelse i skole og offentlig forvaltning helt ute av kurs?»

Etter å ha lest Ringerike rådmannskontors tilsvar på mitt innlegg om negative utviklingstrekk innenfor organisering og ledelse i skole og offentlig forvaltning, finner jeg det helt nødvendig og komme med noen tilføyelser og presiseringer.

Arrogant og uklokt

Det et skuffende, men ikke overraskende, at rådmannskontoret velger å distansere seg fra de forholdene som jeg påpeker i innlegget mitt. Dette kan se ut som en vanlig strategi fra dette nivået i kommunen.

Les også

Er organisering og ledelse i skole og offentlig forvaltning helt ute av kurs? | Stig Jørstad

I stedet for å være ørlite ydmyk og undersøke validiteten og alvoret i påstandene nedover i systemet, og kanskje se mulighetene som ligger i å ta kritikk på alvor, velger ledelsen å svare med bagatellisering og interesseløshet.

Det er riktig at mange av de negative utviklingstrekkene jeg påpeker finnes i mange norske kommuner. Det er imidlertid feil å stemple utsagnene som politiske (fra min side), og definitivt feil å tro at dette ikke gjelder for Ringerike kommune!

Egne erfaringer

Jeg kjenner kommunen godt, etter å ha jobbet som rektor i kommunen i ni år, men også på bakgrunn av egne erfaringer og informasjon fra et nettverk av andre som jobber i kommunen, både ledere og folk som jobber ute i skolene/tjenestene.

Lærere, vaskere, vaktmestere, helsearbeidere og andre som er fortvilet over organisering og arbeidsforhold som ikke akkurat gjør det lettere for dem å utføre jobben etter de standardene som settes.

Det er disse arbeidstakerne som må ta støyten når ting ikke fungerer, mens det, utrolig nok, sjelden settes fokus på organiseringen og ledelsen som ofte kan være hovedårsak til problemene.

Toppstyrt

I dag er kommunen veldig toppstyrt, men hadde kommuneledelsen vært interessert i hvordan det sto til «på gulvet», hadde man henvendt seg systematisk til dem som jobber med helse, omsorg, undervisning og annen tjenesteyting i kommunen, og kunnet dra veksler på deres erfaringer og den virkeligheten som finnes der ute. Da ville man også fått bekreftet de seinere års negative utvikling innen organisering og ledelse som jeg beskriver.

Skvisen som rektorer og andre mellomledere settes i, er samme sak. Om man sjekker hvor mange rektorer og mellomledere som har sluttet i Ringerike de siste 10-15 årene, vil man oppdage en turnover som er både unaturlig og svært uheldig for kommunen og skolene det gjelder.

Kontinuitet er nemlig en av de viktigste faktorene for god drift, noe som mange av tjenestene sliter med å få til i Ringerike i dag.

Hvis kommuneledelsen skulle ønske det, kan jeg bidra med mange eksempler på dette fra helse, omsorg, barnevern, flyktningetjenesten, skole, tekniske tjenester, osv.

Må tas store grep

Befolkningen i Ringerike og de som jobber for kommunen, fortjener en ledelse som vil adskillig mer enn i dag når det kommer til å utvikle tjenestene sine sammen med de som jobber der.

Les også

Er organisering og ledelse i skole og offentlig forvaltning helt ute av kurs? | Stig Jørstad

Her må det tas store grep om vi skal få en forbedring.

Jeg håper derfor at kommuneledelsen og politikerne i Ringerike nå tar dette på største alvor, og ikke tillater at det bli «feiet under teppet», slik vi så av kommunens tilsvar i Ringerikes Blad.