Gå til sidens hovedinnhold

– Største lokale baskettalentet noen gang

Artikkelen er over 6 år gammel

Christopher Lunde (14) spiller allerede på HBBKs herrelag i 2. divisjon, og har fremtiden staket ut.

Christopher Lunde stor­tri­ves når han kan bril­je­re med bas­ket­bal­len – både i kamp­si­tua­sjon og på tre­ning.

Hønefoss Bas­ket­ball­klubbs man­ge­åri­ge le­der og tre­ner, Svein Roger Eriksen, er ikke i tvil om at Hole-gut­ten er det stør­ste lokale­ ta­len­tet han har sett i denne spor­ten.

– Jeg vå­ger den på­stan­den. Christopher kan bli vel­dig god. Han er tre­nings­vil­lig og gjennom de seks åre­ne jeg har fulgt ham, har jeg sett at han har et stort og helt spe­si­elt ta­lent, me­ner HBBK-nes­to­ren.

Spilte 2. divisjonskamp

Søndag fikk 14-år­in­gen mye spil­le­tid da Hønefoss-her­re­ne spil­te sin før­s­te se­rie­kamp i Hønefoss Arena mot Grünerløkka.

Selv om det ikke ble sei­er i mø­tet med Oslo-la­get, var Christopher for­nøyd med egen inn­sats.

– Det gikk ganske bra. Skul­le gjerne truf­fet bed­re på skud­de­ne, men ellers var vel inn­sat­sen min ok.

Ba­nens klart yng­ste vis­te null re­spekt for her­re­ne fra ho­ved­sta­den, og lur­te sta­dig til seg bal­len og send­te gode pas­nin­ger til med­spil­ler­ne.

Tatt ut på landslaget

Og det er ikke bare på HBBKs 2. di­vi­sjons­lag ni­en­de­klas­sin­gen fra Hole spil­ler på.

– Jeg spil­ler på 15-års­la­get vårt i Oslo-se­ri­en og jeg er tatt ut på det nors­ke U15-lands­laget. Så jeg har egent­lig ingen pro­ble­mer med å dyr­ke den sto­re hob­by­en min; bas­ket­ball, sier Christopher med et smil.

Fremtiden er allerede sta­ket ut:

– Pla­nen er å bli topp­spil­ler og aller helst proff. Jeg hå­per å kun­ne ta et år på vi­de­re­gå­en­de sko­le med bas­ket­ball i USA. Det er drøm­men som jeg hå­per å rea­li­se­re, av­slø­rer den ta­lent­ful­le ho­le­væ­rin­gen.

Trenger veteranene

HBBK gikk altså på et tap i sin de­but på ny spillebane.

– Vi har litt få spil­le­re. Derfor måt­te vi låne Julie Helgesen fra da­me­laget. Hun stil­ler alltid opp hvis hun har tid. Vi tren­ger slike su­per­ve­te­ra­ner, sier tre­ner Stig Eriksen, og kas­ter blik­ket mot Julie på 42, som har vært tro mot Hønefoss Bas­ket­ball­klubb si­den 1987.

 

Kommentarer til denne saken