Forskergruppa har gått studert journalene til 1.365 barn i 16 barnevernstjenester fra 2015 til 2017. Forskerne har også intervjuet saksbehandlere og ledere i barnevernet, skriver Forskning.no.

Prosjektleder Svein Arild Vis mener resultatene viser at det ikke er grunn til å slå alarm om norsk barnevern, og at beslutningene til barnevernet i all hovedsak er rimelige og forståelige. Men han er litt bekymret over manglende dokumentasjon.

– Det gjør at det er vanskelig å ta stilling til om saken er godt nok utredet eller ikke, sier han til nettstedet.

LES OGSÅ: Rapport: Barnevernsansatte mangler kompetanse

I en femdel av undersøkelsene fant ikke forskerne noe dokument som oppsummerte hva barnevernet hadde gjort i saken. I en av tre saker hvor det var meldt om bekymring for fysisk vold eller seksuelle overgrep, fant de at ikke konklusjonen nevnes i den endelige rapporten.

Bufdir-direktør Mari Trommald skriver i en epost til Forskning.no at hun ser behov for å forbedre barnevernets forvaltningspraksis.

– Det vi er aller mest opptatt av er at de faglige vurderingene dokumenteres. Det er viktig for å sikre barn og foreldres rettssikkerhet. De må kunne se hva som er begrunnelsen for en henleggelse eller for at det ble iverksatt undersøkelse, skriver Trommald.

LES OGSÅ: Foreldrene vant fram: Norge felt for menneskerettighetsbrudd