Nå er det snart tid for småbarnsforeldre å fortelle hva de tenker om norske barnehager. Resultatene kan inngå i kommunenes kvalitetsutvikling i barnehagen.

Som pedagog er det mitt etiske ansvar å fortelle foreldre om tilbudet barna deres får. Og når det kommer til bemanning i barnehagene, får foreldrene vite at det er tre voksne på avdelinger med ni barn under tre år.

Ikke hele dagen

Men det de ikke får vite, er at bemanningen ikke er slik gjennom hele dagen. Når pedagogene er på ulike møter eller tar ubunden arbeidstid, blir det to ansatte igjen på ni barn.

Om en ansatt tar ferie, blir det to igjen på avdelingen med ni barn. Om en ansatt skal på kurs, blir to ansatte igjen med ni barn. Om en ansatt blir syk, settes det ikke inn vikar før det har gått 16 dager.

Barnehager løser dette ulikt. Noen jobber underbemanna fordi dagen flyter bedre med to godt kjente ansatte. Andre sender barna rundt på andre avdelinger, for å fordele barna på riktig antall voksne. Noen er heldige, og får en kjent vikar raskere enn 16 dager.

Trøst og bleieskift

Men noen kan få en helt ukjent voksen inn på en avdeling med ni unge barn, som ikke har noen form for tilknytning til denne voksne.

Da blir både trøst, bleieskift, påkledning og samspill vanskelig.

Barn i barnehagen trenger hjelpt til å håndtere følelser gjennom dagen. De trenger hjelp til det sosiale samspillet, påkledning, bleieskift, å håndtere konflikter, å spise mat, legge seg og leike. De kan løse sosiale utfordringer med å dytte, slå, bite eller lugge andre barn.

De kan løse vanskelige følelser med å kaste seg i bakken, dunke hodet sitt i gulvet eller slå seg selv. Da er det godt å være nok ansatte med kompetanse på jobb.

Trenger ærlige svar

Jeg håper barnehager rundt om i landet er ærlige til foreldrene om hvor ofte de voksne er borte fra avdelingen grunnet ulike ting.

Foreldrene fortjener å vite hva slags tilbud barna deres får gjennom dagen. De skal være barnas stemme når de svarer på brukerundersøkelsen.