Selv om samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ønsker å overføre prosjektet til Bane NOR, sitter prosjektdirektør Hans-Egil Larsen stille i båten. Enn så lenge, inntil statsbudsjettet er på plass.

– Først og fremst forholder Bane NOR seg til at det ikke er noe avklart før endelig statsbudsjett er på plass, sier Bane Nor-direktør Hans-Egil Larsen, til Ringerikes Blad onsdag.

LES OGSÅ: Kirsten trosset sykdommen for å demonstrere: – Dette går på tilliten til politikerne

En del av totalporteføljen

– Det er derfor ikke naturlig for oss å starte opp arbeid med detaljer rundt en eventuell overføring av banedelen fra fellesprosjektet FRE16 til Bane NOR, legger han til.

Fakta om Ringeriksbanen og E16

40 km ny jernbane fra Sandvika i Bærum til Hønefoss, inkludert 23 km tunnel gjennom Sollihøgda

• 25 km motorvei fra Skaret til Hønefoss

• Jernbanestasjon på Sundvollen

• Ombygging av Hønefoss stasjon

• Parallelt løp for jernbane og vei fra Vik i Hole til Hønefoss

• Veibru og jernbanebru over Kroksund

• Veikryss ved Elstangen (Hole), Styggdalen og Ve (Hønefoss)

Kilde: Nye Veier

– Hvor havner nå dette prosjektet i porteføljen til Bane NOR?

– Dette vil bli avklart når en beslutning er på plass. Om banedelen overføres til Bane NOR vil dette bli plassert i Divisjon Utbygging, som en del av totalporteføljen, svarer Larsen.

– Hva skal til for å få realisert Ringeriksbanen nå?

– Dette har vi ikke vurdert da ingen beslutning er på plass, svarer Larsen.

Ikke vurdert endring av traseen

– Hvor høy prioritering har Ringeriksbanen for Bane NOR?

– Om banedelen flyttes til Bane NOR, vil dette bli vurdert i forbindelse med prioritering av vår totale portefølje.

– Hvis prosjektet blir splittet opp i to prosjekter, bane og vei, vil Bane NOR da vurdere justeringer i traseen for å kunne gjennomføre baneprosjektet?

– Da det ikke er en beslutning på plass, er ikke dette vurdert av Bane NOR på dette tidspunkt, hevder Larsen.

– Kan du si noe om hvor dere er i prosessen nå? Har dere startet noe planlegging, eller venter dere på avgjørelsen fra Stortinget?

Larsen gjentar at Bane NOR er avventende fram til avgjørelsen er tatt i Stortinget.

– Det er kun kontakt mellom Nye Veier og Bane NOR på et overordnet plan, spesielt for å ivareta mulige berørte ansatte i saken.

LES OGSÅ: Kraftsalve fra Henaug: – Ministeren villeder Stortinget

Kan dra ut i tid

Larsen uttrykker overfor Hallingdølen at han er glad på vegne av Bane NOR for at samferdselsministeren vil overføre prosjektet til dem, men at han er bekymret for Ringeriksbane-prosjektet.

– Vi er glade for å bli pekt på og at ministeren mener vi er best til å bygge jernbane, sier Larsen, før han konstaterer at en oppsplitting innebærer en rekke utfordringer.

– Det følger ikke med midler til Bane NOR, og da er det ikke lett å overta prosjektet. Det betyr at Ringeriksbanen må prioriteres blant eksisterende jernbaneprosjekt. Da vil det ramle ned på lista og bli utsatt i tid, seier Larsen til avisen.

– Har dere mange jernbaneprosjekter som havner foran i køen? Kan du i så fall nevne hvilke?

– Det er ikke mulig å gi noen tilbakemelding på dette nå, framholder Larsen overfor Ringerikes Blad.

LES OGSÅ: Statsråden villeder Stortinget – nå må han stoppes | Terje Dahlen