Avslutter støy-saken på Follum

Fylkesmannen mener Ringerike kommune har gjort nok for å redusere støy fra datasenteret på Follum, og avslutter saken.