– I starten av juni fikk vi tips fra flere bygningsarbeidere hos en underleverandør som drev tømrerarbeider på det nye sykehuset. Det viste seg at de ikke hadde fått lønn. Én hadde ikke penger til husleie, en annen hadde ikke råd til mat, forteller Lars Mamen til Drammens Tidende.

Lars Mamen fra Drammen er daglig leder for Fair Play Bygg Oslo og omegn, som er et samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere som jobber for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår.

– Jeg kom ned på sykehustomta og fikk snakket med de ansatte. Det er nærmere 20 arbeidere fra Polen og Litauen, og de jobbet for en underleverandør til AF Gruppen, sier Mamen.

Men da sjefen til de ansatte fikk vite at de hadde kontaktet Fair Play Bygg, ble alle sagt opp.

LES OGSÅ: Nå blusser smitten opp – det kan påvirke utenlandsferien din

Varslet entreprenør og byggherre

Lars Mamen samlet inn mer informasjon om selskapet og hvem som reelt står bak. Dette førte til at det ble sendt varsel til Akrimsenteret, Sykehusbygg (representant for byggherre Helse Sør-Øst RHF) og hovedentreprenør AF Gruppen.

Disse reagerte umiddelbart. AF Gruppen – en av landets største entreprenører – terminerte ganske raskt avtalen med underleverandøren og påtok seg ansvar for de ansatte, som var uten både lønn og jobb.

– Vi påtok oss solidaransvar for de ansatte og skal sørge for at alle ansatte skal få fullt betalt. Første lønnsutbetaling har allerede blitt gjennomført, sier Knut Ekern, kommunikasjonsdirektør i AF Gruppen.

Han ønsker ikke å uttale seg om enkeltpersoner eller firmaer.

Skal granskes

– Hvordan kunne dere inngå en kontrakt med et slikt selskap?

– Det er noe vil skal granske nærmere. Vi har meget strenge etiske regler og legger ned et grundig arbeid i å klarere våre leverandører og underentreprenører. Hva som har skjedd her vil vi kommer tilbake til, sier Ekern.

– Dette er vel ekstra viktig når det gjelder et offentlig bygg finansiert med offentlige midler?

– Ja, men vi har uansett strenge etiske regler for all vår virksomhet.

– Ekstra viktig

Lars Mamen roser AF Gruppen og Sykehusbygg/Helse Sør-Øst for deres vilje til å rydde opp og ta hånd om de ansatte. Samtidig stiller han spørsmål om hvor grundig dette firmaet ble sjekket forut for at de fikk oppdrag. For selv fant han fram til at den trolige reelle eieren har vært involvert i flere konkurser.

– Det er ekstra viktig å bekjempe mulig svart arbeid og sørge for ryddige arbeidsforhold når det gjelder offentlig byggevirksomhet, sier han.

– Helt uakseptabelt

– Dette er helt uakseptabelt. Vi jobber kontinuerlig for å ha ordnede arbeidsforhold på byggeplassen, sier Arnstein Hodne, prosjektsjef for nytt sykehus i Helse Sør-Øst.

Han kan fortelle at de sjekket denne underentreprenøren som kom inn på byggeplassen i april i år. Ved oppstart var alt i orden med skatt og avgifter. Så fikk de et varsel fra Skatteetaten.

– Vi fikk melding om at selskapet ikke fulgte opp skattebetalingsplanen. Dagen etter fikk vi varselet fra Fair Play Bygg om at ansatte ikke fikk lønn. Da tok vi umiddelbart kontakt med AF Gruppen som nå har tatt hånd om de ansatte, sier Hodne.

Dette selskapet er nå utelukket fra sykehusområdet. Hodne understreker at dette er definitivt ikke noe de vil ha på denne arbeidsplassen.

– Dette er en offentlig byggeplass finansiert med offentlige midler, og da påhviler det oss et ekstra ansvar at alt skjer i riktige former, sier Arnstein Hodne.