Det legges likevel opp til at et møte skal avholdes, men dette vil ifølge Orebråten enten bli gjennomført på Skype eller som telefonmøte. Politikere og publikum vil ikke kunne møte opp i rådhuset på vanlig måte.

Formannskapets strategi og plan-møte skulle egentlig vært holdt onsdag 18. mars, men det møtet er nå flyttet til tirsdag 24. mars. Da vil både det ordinære formannskapsmøtet og formannskapets strategi og plan holdes, men altså som fjernmøte.

Smitte

Ordføreren har vurdert det som nødvendig og viktig å gjennomføre dette møtet, og at man ved å holde det som et fjernmøte minsker farene for smittespredning.

Stian Bakken og Senterpartiet har tatt opp problemstillingen med ordføreren. Han var skeptisk til at møtet var planlagt som et vanlig møte der politikerne skulle møte opp.

– Det ville virkelig ikke vært i tråd med retningslinjene, og et dårlig signal til innbyggerne. Jeg er fornøyd med beslutningen om ha videomøter. Og jeg kan forstå ordførerens ønske om å holde hjulene i gang så langt det lar seg gjøre, sier han.

Andre møter som blant annet 17. mai-komiteen, Eldrerådet, Råd for funksjonshemmede og Integreringsrådet dropper det neste møtet de skulle hatt. Fra før er naturlig nok Barn og unges kommunestyre som skulle vært holdt 17. mars avlyst.

Fram til påske

Møtestansen gjelder i første rekke fram til påske, men det vil bli tatt en beslutning om kommunestyret 2. april når den datoen nærmer seg.

I Jevnaker skal det etter planen være et ekstraordinært formannskapsmøte om koronasituasjonen tirsdag 17. mars og et ordinært formannskapsmøte 24. mars. Det legges opp til at disse møtene går som planlagt, med noen smitteverntiltak og uten publikum.

Ordfører i Hole, Syver Leivestad opplyser at møtene neste uke blir avholdt som planlagt, men de vil bli holdt i Samfunnssalen der man kan ha større avstand til hverandre. Det blir ikke tillatt for tilhørere, men møtene blir streamet og vises på Hole kommunes nettside.

FØLG UTVIKLINGEN DIREKTE HER:

Nyhetsstudio: Koronaviruset