Foreløpig er det ikke avgjort hvilke flyplasser som eventuelt kan bli stengt, sier Avinors pressekontakt til NTB. Tiltaket står kun på en liste over ting Avinor kan gjøre for å bekjempe smittefaren. Det er heller ikke lagt en plan for når disse tiltakene kan bli iverksatt.

Til NRK uttaler Avinor-direktør Dag Falk-Petersen torsdag at det kan bli aktuelt å stenge flere norske flyplasser, samt en rullebane på Gardermoen.