Asles «hemmelige» notat: – Ny bydel på Follum, flytt Treklyngen til Sokna

Asle Oppen skrev et brev i 2014. Først nå blir det kjent for folk flest.