Venner av Ringerike sykehus hadde årsmøte på Benterudstuda tordag 8. juli 2021. Møtet hadde blitt utsatt flere ganger på grunn av korona-pandemien. Det var ca. 20 frammøtte, inkludert styret.

Styret for 2020: Leder Ola Eiklid Hølen, nestleder Bente Krogstad, sekretær Veronica Lund, kasserer Anna M. Kvernvold, styremedlem Sten Magnus.

Varamedlemmer: Anne Brubråten, Johan Tuft og Astrid F. Petersen. Revisorer: Torill Huseby og Hanne Berit Ryen. Valgkomité: Jan Erik Larsen, Ingunn Fossbråten og Inger Lindstad.

Årsmeldingen og regnskapet for 2020 ble gjennomgått og godkjent. I løpet av året har Venneforeningen gitt gaver til sykehuset for ca. kr 391 000, til glede for både pasienter og pårørende. Sykehusvertene har dessverre ikke kunnet ha noen aktivitet på grunn av korona-pandemien, men utegruppa har sørget for fine grønt-arealer rundt sykehuset og på Røyse-toppen.

Vedtektene ble oppdatert og justert i henhold til dagens praksis.

Sten Magnus ble valgt som ny leder for venneforeningen. Kristin Ruud ble valgt inn i som nytt styremedlem. Jan Erik Larsen gikk ut av valgkomiteen og ble erstattet av Randi Bjørnstad.

Veronica Lund ble takket for sitt arbeid som sekretær i flere år. Ola Eiklid Hølen ble takket for sin innsats som venneforeningens formann. Begge ble takket med blomster og gaver.

Til slutt orienterte klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen om sykehusets utvikling i løpet av det siste året, samt utfordringene og tiltakene i forbindelse med korona-pandemien. Hun berømte også arbeidet til venneforeningen.

Avtroppende leder, Ola Eiklid Hølen, og nyvalgt leder, Sten Magnus, takket de fremmøtte og ønsket alle vel hjem.