Årsmøte i Ringerike Frivilligsentral (RFS) ble avholdt 25. juni i Ullerål kirkes underetasje. Styreleder Odd Tangen åpnet møtet med å ønske alle velkommen. Han ble valgt til møteleder.

Det var tilfredsstillende oppmøte fra sentralens samarbeidsforeninger. RFS’ frivillige hjelpere deltok også på møtet.

Styrets årsmelding for siste års virksomhet ble lest. RFS har i 2019 utført ca. 9 årsverk frivillig arbeid, og det er registrert 306 frivillige hjelpere. Årsregnskapet ble gjennomgått av regnskapsfører Kåre Einar Meier. Små justeringer i sentralens vedtekter ble godkjent av årsmøtet. Handlingsplan og budsjett ble lagt fram til orientering.

Valgkomiteen har bestått av Gerd Torp Andersen, Knut Olberg og Erik Lunde.

Etter valgkomiteens forslag til valg av styre, vedtok årsmøtet følgende sammensetning:

Styrerepresentanter:

Odd Tangen, Forsvarets seniorforbund avd. Ingeniørvåpenet - leder
Dag Heim, frivillige hjelperes representant - nestleder
Inger Solveig Søreng, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Bjørn Strømsbråten, Kiwanis Club Ringerike
Kjell Melby, frivillige hjelperes representant
Ingrid Solberg, Hønefoss-Øst Rotaryklubb
Anne-Marie Henriksen, Ringerike og Hole Røde Kors besøkstjeneste
Harald Kollstrøm, Ringerike kirkelige fellesråd

Vararepresentanter:
1. vararepresentant Kari Ranke Bjørnstad – møter fast på alle styremøter
2. vararepresentant Gullik Lindhjem
3. vararepresentant Reidar Aslaksrud

Som ny representant til valgkomiteen ble Grethe Holmby valgt.

Styreleder takket for oppmøtet og for et godt samarbeid, før årsmøtet ble opphevet.

Sekr.