Varamedlem Tone Kvernberg ønsket velkommen.

Sekretær Trine Beate Berg presenterte årsmeldingen. Det ble avholdt 8 styremøter i 2022. 1 møte etter nyttår 2023.

Aktiviteter i 2022:

  • 2. mai hadde vi medlemsmøte.
  • 28. august ble det arrangert tur til Roseslottet mm. Gratis for medlemmene.
  • Deltok med stand på Ringeriksdagen 3. september sammen med Ringerike Lymfødem-og lipødemforening.
  • 28. september hadde vi kulturkveld i samarbeid med Ringerike Lymfødem-og lipødemforening og Prostatakreftforeningen
  • Styret og likepersonene deltok ved lyssetting av Oppgangssaga 1. oktober. Den var lyssatt hele oktober.
  • Rosa sløyfe: Vi hadde flere stand på Kuben, Ringerike sykehus og ved et Ringerike Panthers arrangement.
  • Champagnebingo på Gledeshuset 8. oktober. Svært vellykket arrangement også i 2022.
  • 5. november ble det arrangert 30-års jubileumsfest på Grand Hotel

Tone Kvernberg presenterte de største postene i regnskapet. Vi er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping og har pr. nå 88 grasrotgivere. Vi fikk inn 48 436,- derfra i 2022

Avtroppende styremedlemmer Tone Kvernberg, Bente Johnsen og Mette Sandbæk fikk overrakt hvert sitt blomstergavekort.

Valgkomiteen besto av Live Mugaas og Ruth Opsahl. De har gjort en flott jobb og hadde klart å rekruttere tre nye medlemmer til styret: Grethe Holmby, Anne Karin Bergestuen og Unni Haugsvær. Disse blir i tillegg til Elin Handeland (leder), Trine (sekretær) og Nina Aspelund (kasserer)

Ny valgkomite: Bente og Mette.

Vi fikk servert nydelige snitter fra Stjernegruppen og kaffe og Ringerikskringle (Kirkens Bymisjon)

Planer for 2023:

Brystkreftforeningen har gjennom mange år gitt tilskudd til svømming, men valgte i fjor å rette fokus mot bekjempelse av overvekt som bivirkning til behandling. Samme samlet tilskudd, kr 25 000,- som tidligere har gått til svømming ytes til dette formålet. Det være seg personlig trener, yoga mm. Støtten gis i 2 år og er også et tiltak for å nå flere yngre medlemmer. Dette opprettholdes i år.

Vi har vært i kontakt med Frivillighetens hus og flytter kanskje dit i løpet av året.

Det kom ønsker fra medlemmene om aktiviteter, bl.a. Rosa Sløyfeløpet (sponse middag til deltakerne), gågruppe og mange gode forslag til sommertur. Det var også et ønske om billetter til Rockefroskene til barnefamilier. Dette blir tatt med inn i styremøter framover. Vi minner også om at man gjerne må starte gågrupper/kafégrupper mm på eget initiativ og invitere til det på Facebookgruppa vår. Vil dere at det skal ut til flere av medlemmene kan dere lage invitasjon og sende til Trine så sender hun de ut på mail til medlemmene. Vi fikk også forslag til foredragsholder til medlemskveld i mai.

Ellers var det vellykket stand på Ringeriksdagen så det bør gjentas.

Rosa sløyfeaksjonen vil vi også delta på. Tips om at vi bør starte tidlig med både rekruttering og å booke plass på Kuben tidlig. Det er best å stå nede og helst hver helg (fredag eller lørdag). Rekruttere også via e-post, ikke bare på fb.

Eventuelt::

Brystkreftforeningen sentralt skulle starte opplæring av nye likepersoner, Styret kontakter de for å høre hvordan det ligger an med dette. Vi vil gjerne ha flere likepersoner, ta kontakt om dette er noe du kunne tenke deg.

Referat: Trine Beate Berg (sekretær)