Sjekk om du har riktig lønn: Her er gjennomsnitts-lønnen i 300 yrker

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Har du riktig lønn? Sjekk snittlønnen i din næring her.

DEL

4. februar presenterte Statistisk sentralbyrå gjennomsnittslønnen i 2018 for de fleste aller yrker. Nettavisen har satt sammen oversikten nederst.

Den gjennomsnittlige månedslønn for alle ansatte var 45.600 kroner, noe som tilsvarer en vekst på vel 1300 kroner fra 2017. Dette er en økning på 2,9 prosent.

Det er handels- og skipsmeglere som kom på andreplass med en årslønn på 1.320.000 kroner.

Fjorårets lønnsvinner, ledere i gass- og oljeutvinning, faller ned på en andreplass med en årslønn på 1.284.360 kroner.

Aller nederst finner vi i år som i fjor hjelpearbeidere i husdyrproduksjon, som nå nøye seg med 307.000 kroner i året.

Lønnen omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet. Det kan være store lønnsforskjeller i de ulike yrkene.

May Britt (51) hjelper deg å få drømmejobben: – Tenk på jobbintervjuet som en date 

Hele listen følger her:

Yrke 2017 2018
Handels- og skipsmeglere 1 172 040 1 320 120
Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 253 040 1 284 360
Finansmeglere 1 130 400 1 150 200
Toppledere i offentlig administrasjon 1 116 960 1 149 360
Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 063 200 1 085 160
Flygere 1 009 440 1 048 680
Geologer og geofysikere 978 720 1 016 040
Finans- og økonomisjefer 974 520 1 010 880
Legespesialister 965 280 993 240
Flygeledere 966 480 990 000
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 925 560 964 080
Forsknings- og utviklingsledere 929 160 948 240
Administrerende direktører 918 720 947 880
Dommere 932 040 945 720
Personalsjefer 913 320 934 440
Ledere av IKT-enheter 878 880 916 320
Salgs- og markedssjefer 858 360 879 720
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 809 280 833 760
Sivilingeniører (elkraftteknikk) 819 240 832 920
Ledere av industriproduksjon mv. 813 120 830 520
Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 788 160 820 440
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 758 040 815 280
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 791 160 810 600
Allmennpraktiserende leger 796 320 807 840
Ledere innen akvakultur mv. 782 400 805 920
Jurister og advokater 786 360 804 000
Sivilingeniører (elektronikk) 774 240 801 720
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 776 640 800 280
Andre administrative ledere 777 840 797 400
PR- og informasjonssjefer 769 200 788 760
Politikere 745 080 779 880
Kjemikere 759 720 779 040
Ledere av logistikk og transport mv. 749 280 772 440
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 736 200 763 320
Eiendomsmeglere og - forvaltere 737 520 759 600
Tannleger 740 040 759 480
Strategi- og planleggingssjefer 714 360 759 240
Andre juridiske yrker 742 680 758 280
Sivilingeniører (kjemi) 740 280 757 560
Finans- og investeringsrådgivere 733 080 753 840
Toppledere i interesseorganisasjoner 728 880 752 640
Sivilingeniører (bygg og anlegg) 737 040 751 920
Skipsmaskinister 741 120 750 000
Salgskonsulenter innen IKT-produkter 717 720 743 880
Finansanalytikere 728 760 743 400
Ledere av helsetjenester 711 360 739 800
Dekksoffiserer og loser 725 880 739 680
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 707 760 737 040
Systemanalytikere/-arkitekter 716 160 735 240
Fysikere og astronomer 712 920 731 040
Operatører innen boring mv. 699 360 724 320
Offiserer fra fenrik og høyere grad 712 320 719 640
Sikkerhetsanalytikere mv. 708 600 719 280
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 698 880 718 200
Sivilingeniører (telekommunikasjon) 675 600 707 280
Sivilarkitekter 689 400 703 200
Andre programvare- og applikasjonsutviklere 679 200 702 480
Programvareutviklere 678 000 701 280
Farmasøyter 686 160 696 720
Ledere av utdanning og undervisning 676 920 696 480
Revisorer, regnskapsrådgivere 667 440 696 120
Databasedesignere og -administratorer 662 520 695 040
Elkraftingeniører 674 040 690 480
Kjemiingeniører 673 560 690 240
Landskapsarkitekter 670 920 689 400
Helse- og miljøkontrollører 668 760 688 320
Ledere av eldreomsorg 657 000 685 560
Elektronikkingeniører 661 200 683 040
Sivilingeniører (industri og produksjon) 665 160 682 320
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 663 360 674 640
Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 650 520 674 040
Lokomotiv og T-baneførere 678 000 674 040
Biologer, botanikere, zoologer mv. 659 400 668 760
Matematikere, statistikere mv. 637 680 660 120
Andre ingeniører 641 880 660 000
Ledere av sosialomsorg 637 800 659 880
Skytebaser og sprengningsarbeidere 619 440 659 160
Forsikringsagenter 643 080 657 840
Personal- og karriererådgivere 634 080 655 320
Rådgivere innen kompetanseutvikling 634 560 654 360
Arbeidsledere for kontorpersonell 635 880 652 320
Nettverks- og systemteknikere, IKT 638 520 650 880
Organisasjonsrådgivere mv. 625 800 645 480
Mekanikere innen flytekniske fag 648 480 643 680
Systemadministratorer 645 600 641 760
Miljøvernrådgivere 630 240 641 520
Forfattere mv. 629 280 639 480
Sivilagronomer mv. 614 400 638 880
Bygningsingeniører 621 720 638 760
Maskiningeniører 617 400 636 000
Psykologer 615 960 632 880
Programledere i TV og radio 650 520 632 400
Kundebehandlere lån og kreditt 602 640 632 280
Arealplanleggere 630 480 632 040
Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 607 080 630 360
Arbeidsleder, bygg og anlegg 609 240 628 560
Regissører 617 040 627 000
Selgere (engros) 607 560 625 200
Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 606 960 622 320
Internett-teknikere 598 680 620 160
Meteorologer 609 240 619 800
Ledere av omsorgstjenester for barn 601 560 619 320
Informasjonsrådgivere 599 160 618 360
Veterinærer 603 000 617 640
Reklame- og markedsføringsrådgivere 592 560 615 360
Innkjøpere 607 680 614 640
Driftsteknikere, IKT 594 960 613 080
Jordmødre 587 760 612 960
Ernæringsfysiologer 586 920 609 600
Journalister 587 880 609 360
Konduktører 594 960 608 160
Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 602 520 605 280
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 592 200 604 920
Geistlige yrker 597 600 603 120
Landmålere, kartografer mv. 589 440 603 000
Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 586 560 601 800
Produkt- og klesdesignere 573 120 600 960
Energikontrolloperatører 586 920 599 520
Spesialister i pedagogikk 582 480 599 160
Regnskapsførere 577 440 593 640
Politibetjenter mv. 572 400 592 080
Tekniske tegnere 571 920 591 240
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 567 120 583 560
Yrkesdykkere 561 600 583 080
Varehandelssjefer 565 920 580 800
Hotellsjefer 572 640 579 120
Takstmenn 557 400 578 040
Spesialsykepleiere 553 920 576 000
Lektorer mv. (videregående skole) 561 120 576 000
Andre lærere 554 280 573 000
Brannkonstabler 558 480 572 640
Sjefssekretærer 528 840 568 320
Personalkontormedarbeidere 538 440 567 720
Dirigenter, komponister, musikere og sangere 551 280 565 200
Arbeidsleder, industri 544 920 563 880
Speditører og befraktere 543 720 556 200
Automatikere 547 440 551 640
Kontrolloperatører innen metallproduksjon 525 360 549 600
Optikere 536 400 549 120
Grafiske- og multimediadesignere 526 680 546 960
Yrkesfaglærere 530 280 546 840
Idrettsutøvere 510 960 546 600
Skogteknikere 526 200 544 680
Havbruksarbeidere 520 200 542 760
Logistikkmedarbeidere 529 920 542 640
Brukerstøtte, IKT 514 800 537 840
Arkivarer og kuratorer 520 560 536 400
Agroteknikere 519 840 536 400
Grunnskolelærere 522 240 536 280
Operatører innen kjemisk industri 508 800 532 440
Spesiallærere / spesialpedagoger 520 560 532 080
Riggere og spleisere 524 160 529 800
Andre musikklærere 512 640 529 680
Lønningsmedarbeidere 514 680 528 480
Andre yrker innen estetiske fag 470 160 528 360
Teknikere innen radio og tv 514 320 525 000
Protese- og tannteknikere 507 960 523 080
Sykepleiere 502 200 522 720
Radiografer mv. 503 760 522 720
Rådgivere/forskere, humanistiske fag 502 440 522 120
Forsikrings- og finansmedarbeidere 507 240 521 280
Regnskapsmedarbeidere 505 200 520 080
Dataregistrere 488 400 517 320
Ambulansepersonell 494 400 516 840
Kjøreskolelærere 500 400 515 280
Kuldemontører mv. 500 160 515 160
Vernepleiere 501 720 515 040
Torghandlere 484 080 512 640
Arbeidsformidlere 475 680 511 560
Rådgivere innen sosiale fagfelt 495 240 510 120
Advokatsekretær 496 560 509 280
Kran- og heisførere mv. 497 400 509 040
Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 499 200 508 680
Teknikere innen telekom 496 920 507 600
Energimontører 492 000 507 240
Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 492 720 506 640
Bioingeniører 493 680 505 200
Bergfagarbeidere 497 640 502 920
Koreografer og dansere 498 000 502 680
Skuespillere 504 960 501 480
Fyrkjele- og turbinoperatører 485 640 501 240
Trenere og idrettsdommere 485 760 501 000
Transportfunksjonærer 489 240 501 000
Reseptarer 505 440 500 160
Fotografer og filmfotografer 496 320 499 680
Audiografer og logopeder 476 400 499 560
Interiørdesignere og dekoratører 483 840 498 960
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 485 640 498 720
Fysioterapeuter 483 480 497 040
Elektrikere 486 840 496 920
Andre yrker innen offentlig forvaltning 479 280 496 200
Dekks- og maskinmannskap (skip) 491 520 495 960
Anleggsmaskin- og industrimekanikere 477 000 495 840
Fiskere 438 720 495 360
Fengselsbetjenter 491 880 494 640
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 477 480 493 680
Serviceelektronikere 478 320 493 200
Restaurantsjefer 478 200 489 960
Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 470 400 488 760
Andre helseyrker 473 640 488 400
Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 470 520 488 040
Betongarbeidere 473 760 488 040
Befal med sersjant grad 477 960 486 360
Rørleggere og VVS-montører 472 560 486 120
Reisebyråmedarbeidere mv. 464 880 485 040
Arkivassistenter 467 880 484 800
Andre personlige tjenesteytere 501 240 483 120
Inkassomedarbeidere mv. 476 880 482 400
Oversettere, tolker mv. 469 800 480 120
Ergoterapeuter 465 600 478 800
Anleggsmaskinførere 460 920 478 320
Informasjonsskrankemedarbeidere 454 920 477 840
Montører av elektriske og elektroniske produkter 464 880 477 360
Verktøymaker, låsesmeder mv. 454 800 476 760
Tollere 463 680 476 520
Skattefunksjonærer 463 320 476 280
Andre opplysningsmedarbeidere 464 280 475 680
Tannpleiere 467 040 475 560
Førtrykkere 462 720 475 440
Kontormedarbeidere 457 560 472 080
Steinhoggere mv. 458 280 471 960
Butikkavdelingssjefer 457 680 471 600
Telefon- og nettselgere 453 480 471 360
Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 465 000 471 120
Førskolelærere 461 880 470 520
Husholdere 458 400 469 440
Religiøse yrker 466 080 469 320
Sveisere 450 600 469 080
Montører av mekaniske produkter 448 800 468 000
Billettselgere 455 160 467 400
Andre hjelpearbeidere 449 640 463 440
Lagermedarbeidere og material-forvaltere 449 280 463 320
Vaktmestre 449 280 462 000
Kundesentermedarbeidere 448 800 461 880
Trykkere 455 160 460 920
Operatører innen metallurgiske prosessfag 441 600 458 760
Kundebehandlere, bank og postkontor 445 920 457 680
Renholdsledere i virksomheter 436 440 456 960
Isolatører mv. 446 400 454 560
Operatører innen produksjon av betong mv. 440 280 454 320
Metalldreiere mv. 434 760 453 840
Resepsjonister (ekskl. hotell) 441 120 452 760
Saksbehandlere innen sosiale ytelser 441 720 451 440
Kopper- og blikkenslagere 441 960 451 440
Taktekkere 435 720 451 320
Andre salgsmedarbeidere 437 400 450 120
Sjefskokker 441 240 449 520
Murere 436 080 448 680
Sports- og aktivitetsinstruktører 437 640 447 600
Skreddere, buntmakere mv. 439 200 447 600
Operatører innen produksjon av gummiprodukter 437 400 447 600
Andre bygningsarbeidere 425 400 443 880
Overflatebehandlere og lakkerere 425 640 443 760
Hjelpearbeidere i anlegg 428 640 443 760
Andre hjelpearbeidere i industri 427 200 443 760
Platearbeidere 428 160 441 960
Gulv- og flisleggere 433 800 441 600
Feiere, fasaderenholdere mv. 425 160 440 760
Møbeltapetserere mv. 427 080 440 760
Bilmekanikere 429 000 440 160
Lastebil- og trailersjåfører 428 280 439 200
Laste- og lossearbeidere 430 440 438 240
Truckførere 425 160 437 760
Glassarbeidere 429 240 437 280
Operatører innen glass- og keramisk produksjon 423 120 437 160
Helsefagarbeidere 428 160 436 320
Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 420 840 435 840
Tømrere og snekkere 422 640 434 520
Vektere 412 560 433 560
Sentralbordoperatører 423 840 433 440
Operatører innen næringsmiddelproduksjon 419 640 432 600
Renovasjonsarbeidere 423 120 431 040
Støpere 417 960 430 920
Malere og byggtapetserere 419 160 430 800
Håndpakkere mv. 396 240 430 800
Bussjåfører og trikkeførere 425 880 430 560
Operatører innen plastprodukter 416 880 429 600
Flyverter, båtverter mv. 407 760 429 360
Postbud og postsorterere 417 120 428 160
Operatører innen tekstilproduksjon mv. 411 480 426 960
Operatører innen treforedling 415 800 426 000
Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 410 520 425 040
Reklamedistributører mv. 419 040 424 440
Slaktere, fiskehandlere mv. 386 280 424 320
Møbelsnekkere 410 640 421 560
Andre pleiemedarbeidere 406 200 418 560
Helsesekretærer 406 440 417 000
Tele- og IKT-installatører 410 880 415 320
Butikkmedarbeidere 402 600 415 080
Skogbrukere 397 560 413 760
Hjemmehjelper 390 480 411 600
Operatører innen trelastproduksjon 396 480 411 120
Altmuligmann 394 920 410 760
Bakere, konditorer mv. 393 960 410 160
Andre sikkerhetsarbeidere 397 560 408 600
Operatører innen papirprodukter 393 840 406 800
Kokker 394 800 405 480
Kosmetologer mv. 396 840 402 120
Reiseledere og guider 392 520 400 320
Gjenvinningsarbeidere 390 720 399 720
Hjelpearbeidere i bygg 388 320 399 360
Renholdere i virksomheter 388 440 399 240
Bil-, drosje- og varebilførere 390 960 397 680
Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 364 680 391 920
Gartnere 388 440 391 080
Industrisyere 380 400 390 840
Dyrepleiere 374 400 389 640
Bilvaskere 380 760 389 520
Innbindere mv. 372 840 388 200
Varepåfyllere 368 280 388 200
Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 389 280 387 960
Renseri- og vaskerimaskinoperatører 370 200 381 480
Dyrepassere og - trenere mv. 370 680 380 760
Skoleassistenter 368 760 379 920
Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 372 240 378 720
Bingoverter, bookmakere mv. 361 680 376 200
Hjelpearbeidere i gartneri mv. 369 240 374 640
Bud mv. 359 640 373 560
Hotellresepsjonister 361 320 369 840
Andre håndverkere 356 520 367 680
Bartendere 348 240 364 320
Servitører 346 680 363 000
Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 352 080 360 360
Frisører 352 680 359 880
Kjøkkenassistenter 348 480 359 160
Melke- og husdyrprodusenter 342 000 356 040
Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 334 680 344 040
Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 307 800 333 240
Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 308 160 326 160
Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 308 880 307 560

Troppet opp på Kiwi: «Jeg heter Aryous, og jeg vil ha jobb!» 

Artikkeltags