Den siste måneden er det blitt hele 560 færre arbeidsledige personer i Ringerike. I Hole kommune er det 100 personer færre som er arbeidsledige nå enn for en måned siden. I Jevnaker er tallet 97 færre den siste måneden.

Arbeidsledighetstallene nådde en topp i slutten av mars og begynnelsen av april etter som stadig flere virksomheter måtte stenge eller så seg nødt til å stenge, eller redusere antall personer på lønningslistene.

På det meste lå ledighetstallene i våre tre kommuner på over ti prosent. Men nå er situasjonen bedre.

LES OGSÅ: Se tallene fra Nav! Stadig færre arbeidssøkere i vår region

Flere permitterte tilbake på jobb

Hovedårsaken til det er at stadig flere permitterte får komme tilbake til arbeid.

Men fortsatt står mange personer utenfor arbeidslivet.

I Ringerike er 882 personer helt arbeidsledige. Det tilsvarer 5,7 prosent noe som er litt lavere enn snittet i Vestviken (Gamle Buskerud samt Asker og Bærum) på 6,3 prosent.

Ringerike har lavere ledighet enn både Drammen, Asker og Bærum.

I Hole er det nå 208 personer som er helt arbeidsledige og det tilsvarer 5,8 prosent.

I Jevnaker er arbeidsledigheten på 5,5 prosent med 198 personer.

LES OGSÅ: 45 av 200 tilbake i jobb på HG: – Dette var året da vi skulle gjøre det stort, sier bekymret tillitsvalgt

I tillegg er det til sammen 130 arbeidssøkere på ulike tiltak i vårt distrikt.

Direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, sier beregninger viser at om lag halvparten av de helt ledige i Vest-Viken nå er permitterte, mens det samme gjelder om lag 4 av 5 av de delvis ledige.

– Det er positivt at flere nå er tilbake i jobb. I løpet av mai har det blitt 6 200 færre arbeidssøkere i Vest-Viken. Vi ser blant annet effekten av at flere bransjer som har vært stengt på grunn av streng smittevernkontroll nå har åpnet igjen, sier Speilberg.

Det var 9 050 helt ledige menn i Vest-Viken ved utgangen av mai. Det er en nedgang på 3 590 personer (-28 prosent) sammenlignet med april i år. For kvinner var antall helt ledige 7 087, en nedgang på 4 246 personer (-37 prosent) sammenlignet med forrige måned.

LES OGSÅ: Steinar har gitt kriselån på 40 millioner kroner til lokale bedrifter: – Det vil komme konkurser

Nedgang hos alle yrkesgrupper

Det har vært en nedgang i antallet helt ledige siden april i alle yrkesgrupper. Størst nedgang ser vi innen butikk og salgsarbeid (- 1 424 personer) og innen serviceyrker og annet arbeid (- 1 422 personer).

Det var i Vest-Viken flest ledige innen reiseliv og transport (2 730 personer), butikk- og salgsarbeid (2 009 personer) og serviceyrker og annet arbeid (1 921 personer).