For Hønefoss by og folka i Ringeriksdistriktet, er 1. mai en merkedag. Ikke bare for alle rettighetene og godene vi alle kan ta glede av, og som vi fortsatt kjemper for, men også fordi det er en hyllest av arbeideren.

Og er det noe som er synonymt med Hønefoss og Ringerike, så er det at Ringerike er stedet som er bygget av og for arbeideren.

Et av Norges største industristeder

Distriktet vårt har vært helt sentralt i utviklinga av norsk arbeiderbevegelse og hele det norske samfunnet vi alle er så glade i. Hønefossen var i sin tid et av Norges største industristeder som har opp gjennom åra gitt en enorm vekst med godt betalte arbeidsplasser for folk flest, og som definerer oss som bor her som arbeidsfolk den dag i dag.

Det var her en av de første arbeiderkampene fant sted med hattemakerfeiden i 1851, og det var i vårt distrikt den første lederen av Arbeiderpartiet ble født.

Det siste året har vist Norge og Ringerike hvem vi er spesielt avhengig av for at samfunnet skal gå rundt, og hvem som er på toppen og skummer fløten av arbeidet til hver enkelt av oss. Likevel er det de på toppen som oftest får den største hyllesten av politikerne i kommunestyret og av dere i lokalavisa.

Med hjerte for byen

De av oss med et virkelig hjerte for byen bør få sin hyllest, og en hyllest som faktisk gir bedre lønns- og arbeidsvilkår snarere enn kortvarig applauser.

Det er sykepleierne på Ringerike sykehus som har jobba natt og dag med å redde menneskeliv fra et virus som aldri slutter å spre seg.

Det er helsefagarbeiderne på sykehjemmene våre som gir en verdig og trygg omsorg i livets sluttfase. Det er alle de som jobber i butikkene våre, sånn at alle kan skaffe seg mat under trygge smittevernregler. Det er bussjåførene våre.

Det er NAV-veilederne som over natta fikk flere hundre flere å hjelpe tilbake i nye jobber som ikke finnes. Og det er de som har mista jobbene det siste året og som eneste ønske er å bidra igjen til fellesskapet. Det er rett og slett alle oss arbeidere.

Har ofret mest

Det er oss alle arbeidere som har ofra mest det siste året, men fått minst tilbake fra øvrigheita. De rikeste og mektigste i byen virker mer interessert i å bygge sine egne fallosser som skal ruve over den flotte fossen og arbeiderhistorien til byen vår, enn å utvikle en by til det beste for hva befolkningen trenger og tar hensyn til den stolte arbeiderhistorien.

Ringerike trenger ny vekst og nye virksomheter som er bærekraftige og fremtidsrettete. Ut av pandemikrisen trenger vi nye, godt betalte arbeidsplasser til alle. Også her blir vi svikta at de med mest makt og rikdom i landet.

Landets konservative regjering med Høyre i spissen har lovet og lovet og lovet at med Høyre i regjering så skal det bygges ut infrastruktur som legger til rette for vekst for regionen vår. Vel, de har nå sittet i åtte år, Erna har spist kaka si og kom aldri tilbake igjen.

Beslutning om å bygge Ringeriksbanen er igjen blitt forskjøvet, og hele prosessen rundt byggingen er redusert til en dårlig spøk.

De som representerer vanlige folk

Derfor er det så viktig at vi nå velger politikere ved valget til høsten og i kommunevalget i 2023 som representerer vanlige folks økonomiske og verdimessige interesser. Ikke de politikerne som står på linje med utbyggere som vil tjene enda mer penger på bekostning av de fineste stedene i Hønefoss, som Øya og Fossen.

Eller en regjering som har 1980-tallets ideologiske kvaler med å bruke de store statlige musklene på å faktisk sette i gang bygging av Ringeriksbanen og investere i ny grønn industri for eksempel på Follum.

Gratulerer alle sammen med arbeidernes internasjonale kampdag 1. mai! For oss arbeidsfolk på Ringerike så kan vi være ekstra stolte over hvor viktige vi har vært det siste året i arbeidet vi alle har bidratt til fellesskapet med.

Og for at dette felleskapet som vi kaller Norge fortsatt skal være Norge i årene som kommer, så trenger vi å kaste regjeringa 13. september og få inn nye folk som veit å sette pris på arbeidsfolk.