I løpet av tolv og en halv måned, vil entreprenøren ha utvidet Norges smaleste trefelts veg fra 10 til 15 meter: Den 3,8 kilometer lange strekningen fra Sandvoll til Amundrud, skriver avisa Hadeland.

Dette skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Planen var at arbeidet skulle ta i underkant av to år, med åpning 20. oktober 2023. Nå kan Statens vegvesen komme med en gladmelding; 20. desember 2022 åpner Statens vegvesen ny riksveg 4 fra Sandvoll til Amundrud. Det er ti måneder før tiden.

– Anlegg Øst har virkelig stått på, uten at kostnadene har økt. Samtidig har de klart å unngå skader på de ansatte med unntak av en kuttskade i en finger, sier byggeleder John Bekken i Statens vegvesen til avisa Hadeland.

Når veien åpner, har Anlegg Øst Entreprenør og underentreprenører blant annet gjort følgende opplyser Oppland Arbeiderblad.:

  • Sprengt 40.000 kubikkmeter stein.
  • Kjørt 13.000 kubikkmeter stein og jord ut av anlegget.
  • Lagt 20.000 tonn asfalt.
  • Bygd 400 meter støyskjerm.
  • Satt opp seks kilometer med rekkverk og midtrekkverk.
  • Montert 150 lysmaster.
  • Det er gravd 5.500 meter med grøfter til kabler og vann.

Trafikk tett på

Arbeidet er utført med trafikken på riksvei 4 tett på, men i sikker avstand, på andre siden av det midlertidige rekkverk.

En av sjåførene som bruker veien, Toten Transport-sjåføren Palmer Høgvoll, mener det er gjort veldig mye rett på strekningen.

– Det har vært en veldig fin veiutbygging, for det har nesten ikke vært stopp, sier han til Oppland Arbeiderblad.

– Anlegg øst har virkelig stått på, uten at kostnadene har økt. Samtidig har de klart å unngå skader på de ansatte med unntak av en kuttskade finger, sier byggeleder John Bekken i Statens vegvesen.

Høgvoll i Toten Transport har kjørt for firmaet siden 1981. Han har kjørt lastebil siden 1970. Han vet å sette pris på utbedringene.

– Det betyr mye at det er ferdigstilt. Det har vært veldig dårlig vei i mange år her. Sist det var utbedringer, var det gjort halvveis, og det var for smalt. Det gikk ikke an å kjøre forbi med vogntog. Jeg er veldig glad for det som har skjedd, og det er et stort løft for industrien også, sier han til OA.

Riktige valg

Det er spesielt ett valg som trekkes fram som gjør at veien kan åpnes elleve måneder før tida. Etter planen skulle trafikken kjøre over Sandvoll bru i bunn av strekningen i byggeperioden. Før byggestart ble Vegvesenet og Anlegg øst Entreprenør enige om å lede trafikken utenom den 45 meter lange betongbrua, og inn på den nye avkjøringsrampa fra riksvei 4 ned til fylkesvei 34. Dette gjorde anleggsarbeidet på brua mye enklere og tryggere.

– Vi bygde avkjøringsvegen tidlig i byggeperioden, og la om trafikken i mai. Slik fikk vi jobbe i fred for rv. 4-trafikken med å utvide brua, sier prosjektleder Jan Erik Kvarberg i Anlegg Øst Entreprenør.

God planlegging

I tillegg til veiomleggingen i bunn av Lygnabakken, og presisjonssprengningen, mener Vegvesenet entreprenøren har planlagt bruken av folk og maskiner meget bra.

– Effektiv vegbygging handler om å planlegge for flere samtidige arbeidsoppgaver på en god måte, sier Bekken.

Godt samarbeid

Framskyndingen på 10 måneder blir ikke dyrere enn planlagt. Anlegg øst har vunnet flere anbudskonkurranser, og trenger fagfolkene i andre veiprosjekt når de er ferdige på Hadeland.

Vegvesenet og entreprenøren har jobbet godt sammen. Ifølge byggelederen i Vegvesenet og prosjektlederen i Anlegg øst, har det vært god stemning i prosjektet siden de første forhandlingsmøtene.

– Det er også et stort pluss at det har vært stabil stamme med gode arbeidsfolk i prosjektet både ute og inne. Det har gitt gode resultater, sier Kvarberg og Bekken.

De mener også at ordningen hvor Vegvesenet forhandler med tre entreprenører før de skriver kontrakt, gjør at entreprenøren kjenner prosjektet svært godt.

– Det var viktig for at vi kunne starte anleggsarbeidet raskt, sier Kvarberg.