Åpner sesongen etter planen – men i år blir mye annerledes

Hvordan oppleve kunst og kultur i koronaens tid? Kistefos har funnet mange gode løsninger, men må innse at åpningsarrangementet, slik vi kjenner det, utgår i 2020.