Søndag mistet en av bygdas ungdommer livet i en tragisk drukningsulykke i Steinsfjorden.

Personen som ble funnet, var elev ved Hole ungdomsskole, som mandag flagget på halv stang.

Et stille rom

I kveld åpner kirken dørene. Mellom klokken 19 og 21 vil det være mulig å oppsøke Hole kirke. Fra 19.30 blir det orgelmusikk.

– Kirken åpner sine dører for alle, uansett tro, som kjenner at det vil være godt å komme inn i et stille rom, tenne lys, lytte til musikk. Eller bare sitte stille i benken, sier Vigdis-Merete Rønning, som er konfirmantansvarlig i kirken.

Noen å prate med

De som trenger noen å prate med, kan oppsøke «gamlekirken», i rommet bakerst i kirken.

– Vi føler med, og ber for familie og venner, sier Rønning.