Gå til sidens hovedinnhold

Åpent svar til rådmann Tore Isaksen i Ringerike kommune | Arne S. Sørland

– Nei, rådmann! Jeg aksepterer ikke din holdning til dine innbyggere og vårt rettmessige krav i lovens og medvirkningen navn.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg viser til mitt leserinnlegg med overskriften «Feilinformering og uklarheter i plansaker».

Til dette innlegget ble det samtidig publisert svar fra rådmannen på kritikken, via kommunikasjonssjef Mats Øieren.

20. mai fikk jeg e-post fra rådmannen i Ringerike kommune (også denne via kommunikasjonssjef Mats Øieren), med invitasjon til et møte onsdag 9. juni kl. 11.00.

LES OGSÅ: Har kommunen satt bort «lokaldemokratiet» til særinteresser, ordfører? | Arild Myrmel

Her er invitasjonen

Siden rådmannens invitasjon til meg gjelder en reguleringsplan som er til offentlig høring, og som i høyeste grad angår hele Ringeriks-samfunnet og dets innbyggere, ser jeg det som min plikt å gjengi invitasjonen her. Den lyder:

«Til Arne S. Sørland

Som vi har svart gjennom lokalavisen ønsker vi å invitere deg til ett møte hvor du kan få svar på de spørsmålene du har stilt.

Spørsmålene du stiller er såpass åpne at vi vurderer dette til å være den beste måten å besvare disse på.

En direkte dialog i et møte vil også være en god måte for ytterligere spørsmål og svar og vil være en god anledning til å lufte synspunkter.

Fra kommunen vil ordfører, rådmann og fagpersoner innen området delta.

Vi håper tidspunktet passer og at du har anledning til ett møte onsdag 9/6 kl 11.00.»

Fraværende i debatten

Mitt svar på denne invitasjonen er: Rådmannens intensjon med møtet og agendaen på møtet er uklart!

Fra å være totalt fraværende i den offentlige debatten og informasjonen til innbyggerne, velger du lukket møte – i møte med kritiske øyne.

Les også

Feilinformering og uklarheter i plansaker | Arne S. Sørland

Når innbyggere etter mye strev og motarbeiding fra kommunens ledelse, etter hvert får innsikt i saken – dens forløp og behandling, ser vi at det er grunn til å stille kritiske spørsmål til rådmannen.

Hvordan forvalter rådmannen sitt ansvar etter loven, hans rolle i planprosessen, saksbehandlingen og som rådgiver for politikerne. Innlegget var ment å frambringe svar fra rådmannen. Rådmannens «svar» i avisen var ikke saklig og profesjonelt.

Møter ikke kritikk

Det viser at rådmannen ikke er i stand til verken å møte kritikk fra innbyggere eller å møte dette på en respektfull måte. Skal jeg lokkes inn på et møte for «omskolering» uten offentlighetens innsyn? Et møte med meg på rådhuset blir udemokratisk og uredelig overfor befolkningen.

Nei – rådmann! Jeg aksepterer ikke din holdning til dine innbyggere og vårt rettmessige krav i lovens og medvirkningen navn.

I årets 17. mai-tale minnet ordføreren oss på at demokrati med bred deltakelse er en grunnleggende verdi vi må kjempe for i Norge. Ordføreren sa videre, at vi må alle ta et ansvar for at deltakelse og engasjement fortsatt utvikler demokratiet vårt. Hun kommer også med en direkte oppfordring om; å ta del, bry deg, engasjer deg og delta.

Så langt synes ikke disse verdiene å være fremtredende i det jeg og mange innbyggere opplever fra rådmannen i denne Lloyds-saken.

Jeg takker nei

Jeg takker derfor nei til din «møteinnkalling»!

Men jeg er positiv til et åpent og transparent møte med kommunens politiske og administrative ledelse – men det skal være på følgende vilkår:

  1. Forutsatt covi-19 restriksjoner med maks 10 deltakere, settes møtet med: - Ordfører Kirsten Orebråten og rådmann Tore Isaksen fra kommunen. - 1 person fra Statsforvalteren i Viken (tidligere fylkesmannen) med ansvar for plan- og bygningsretten, og 1 person fra Viken fylkeskommune fra samme fagområde. - Inntil 6 personer fra engasjerte innbyggere, som jeg velger ut.
  2. Møtet skal sendes direkte på web-TV slik at allmennheten kan følge med direkte eller i opptak. Dette skal arkiveres på saken og følge saken i den videre saksbehandlingen.
  3. Dagsorden for møtet skal fastsettes på forhånd og godkjennes av de personene jeg velger ut. Deretter kunngjøres.
  4. Høringsfristen for reguleringsplan 421 Lloyds marked forlenges til 15. september.

Jeg forventer rask tilbakemelding fra rådmannens om sitt standpunkt til mitt forslag om møteopplegg.

Innbyggerhilsen fra Arne S. Sørland

Kommentarer til denne saken