Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til kommunedirektøren i Hole | Kåre Bech

– En gang for lenge siden førte jeg mine regnskaper for hånd i rubrikkprotokoller. I momsperioder, med mange bilag, var det for meg et lite lystbetonet arbeid, ofte ut i de små timer.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Protokollens viktigste deler Debet og Kredit ga samtidig en fysisk forståelse av hvordan penger inn og ut fordelte seg. For et enmannsforetak som mitt, var det ikke verre enn at det gikk greit å holde seg oppdatert om tingenes tilstand.

LES OGSÅ: Flertall på Stortinget for E16 og Ringeriksbanen: – Nå må Hareide følge opp

Hvordan forholder det seg i store foretak, som for eksempel Bane NOR? Med poster så mange at bare stor datakraft kan holde orden og knapt nok da, for det er lett å glemme noe.

Jeg tenker på en kronikk i Aftenposten 24. august 2020 der daværende konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund, glemmer en del poster i debetkolonnen.

Jernbanen utslippsfri?

Han skriver «Jernbanen er nærmest utslippsfri og en viktig del av løsningen på klimautfordringene».

Han gjør seg her til talsmann for den populære forestilling, som gjelder likeså mye for røde som for blå politikere, at alt som kan drives elektrisk, er klimavennlig.

Les også

Hole Sp sier fortsatt nei til FRE16 | Kristin Færden Bjella (Sp)

Dette er ikke bare galt, men jeg mener det faller inn i folden for uredelighet idet kostnadene (klimautslipp) for å skaffe frem strøm, ikke medtas under posten «debet».

Her innregnes heller ikke kostnadene ved utslipp som følger hele produksjonskjeden fra A til Å, særlig knyttet til stål- og sementdelen.

Naturinngrep glemmes

Når det kommer til en totalvurdering, glemmes også naturinngrep og omforming av samfunnsstrukturer og landskap. Høyhastighetsbaner, med krav til rettlinjede traséer, er og blir brutale, uansett Bane Nors forsøk på bagatellisering og idyllisering.

Dette er pinlige sannheter som dessverre også dyrkes av noen innad i Holes lokalpolitiske miljø.

En forutsetning for Ringeriksbanen, slik Bane NOR har planlagt den, er å sette Plan- og bygningsloven til side, hvilket også er gjort. Lovens viktigste artikkel finnes allerede i §1–1, lovens formål. Naturmangfoldloven uttrykker det samme i sin §1.

Prestisjeprosjekt

Ettersom Norge ikke har hatt en miljøvernminister som har satt spor etter seg siden Erik Solheims siste år i 2012, kan vi ikke vente annen hjelp enn fra en samferdselsminister som tør å sette ned beinet for dette prestisjeprosjektet som fort løper opp mot 100 milliarder kroner.

Og hvor plasserer NVE seg i dette mektige inngrepet? Etaten har blant annet ansvaret for å forvalte vannressursene i landet.

Hvorfor Bane NOR har valgt den dyreste, mest tidkrevende og jernbaneteknisk hensiktsløse trasé i stedet for å gå østover fra Hønefoss, over Jevnaker med tilkopling til Gjøvikbanen, kan ikke forklares annerledes enn at Bane NOR vil posisjonere seg for oppkjøp av land i Hole for utnytting til egen fortjeneste.

Å gå inn i boligmarkedet, er det eneste felt hvor Bane NOR kan tjene penger.

«Brenner for by og stedsutvikling»

I Dagens Næringsliv 31. mai 2021 averterer Bane NOR Eiendom etter prosjektsjefer som «brenner for by- og stedsutvikling».

Når jeg sammenholder dette med Bane Nors store tegningsmateriale over Sundvollen med omland i, ser jeg av det materiale jeg sitter på, at planleggingen har pågått i flere år frem til slutten av 2018.

Dette kan umulig ha foregått uten i forståelse med Hole kommune, og jeg er neppe den eneste holeværing som ikke er blitt kjent med forholdet før nå. For alt jeg vet, er ikke saken avsluttet.

Ber om en orientering

Ringeriksbanen er det største anlegget på norsk landjord og samtidig det mest hemmeligholdte.

Jeg anmoder kommunedirektør i Hole kommune, Torger Ødegaard å stå frem i Ringerikes Blad med en fyldestgjørende orientering til innbyggerne om kommunens samarbeid med Bane NOR Eiendom og hva som er dagens situasjon.

Kommentarer til denne saken