Kjære Jon-Ivar Nygård,

Sammen med alle våre øvrige ordførerkolleger langs hele Bergensbanen, opplever vi en sterkt økende frustrasjon og bekymring fra våre innbyggere, vårt næringsliv og våre lokale partikolleger over den betydelige usikkerhet som den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet har skapt om Ringeriksbanen etter fjorårets regjeringsskifte.

Hverken i personlige møter med deg, brev eller gjennom media, har vi fått noen konkrete svar fra deg om den videre fremdrift for bygging av denne nasjonalt svært viktige jernbanestrekningen. Derfor føler vi oss nå tvunget til å gå til det noe uvanlige skritt å skrive et åpent brev som dette:

Du kjenner utmerket godt til alle de gode argumentene for hvorfor Ringeriksbanen er så viktig å få realisert i henhold til gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP) – hele 30 år etter at Stortinget i 1992 vedtok dette prosjektet. Derfor skal vi ikke gjenta disse argumentene i denne forbindelse, men heller stille deg noen få, konkrete spørsmål som vi forventer at du svarer på offentlig:

1) Vi har de siste ukene mottatt foruroligende informasjon fra kilder som står Regjeringen nær, om at dere nå seriøst vurderer å skrinlegge byggingen av Ringeriksbanen - eller utsette prosjektet på ubestemt tid. Kan du avkrefte at dette er tilfelle?

2) Ifølge de samme kildene, vurderer dere å gjennomføre byggingen av motorveien E16 Skaret-Hønefoss selv om Ringeriksbanen blir skrinlagt. Kan du avkrefte at dette er tilfelle?

3) Samferdselsdepartementet instruerte Jernbanedirektoratet om å ikke inkludere Ringeriksbanen på sin prioriteringsliste over nye jernbaneprosjekter før sommeren. Hva var bakgrunnen for at departementet gjorde dette?

4) Dersom Jernbanedirektoratet hadde hatt mulighet til å vurdere Ringeriksbanen på lik linje med de andre prosjektene, så ville dette prosjektet utfra samfunnsnytte, modenhet etc. ha kommet helt i toppen av denne prioriteringslisten. Er ikke dette relevant for departementets og Regjeringens videre prioritering av store samferdselsprosjekter?

Vennlig hilsen

Morten Lafton (Ap), ordfører Jevnaker kommune

Kirsten Orebråten (Ap), ordfører Ringerike kommune

Merete H. Gandrud (Ap), ordfører Flå kommune

Heidi Granli (Ap), ordfører Gol kommune

Solveig Vestenfor (Ap), ordfører Ål kommune

Petter Rukke (Ap), ordfører Hol kommune