Ap vil øke jernbanebevilgningene, men ødelegge klima og miljø | Kjell Erik Onsrud

ØDELEGGENDE: – Det er forunderlig at Arbeiderpartiet vil øke bevilgningene til Ringeriksbanen, skriver

ØDELEGGENDE: – Det er forunderlig at Arbeiderpartiet vil øke bevilgningene til Ringeriksbanen, skriver Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er positivt at Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett 2021 vil øke bevilgningene. Det er likevel forunderlig at partiet vil bruke 130 millioner mer på et grovt ulønnsomt og miljøødeleggende prosjekt som Ringeriksbanen/E16.

LES OGSÅ: Kroksund er «en nøtt» | Kåre Bech

Arbeiderpartiet overser samtidig vedlikeholdsetterslepet på jernbanenettet som i 2021 er forventa å vokse med 1,3 millarder kroner.

Intercity og Jærbanen

For Jernbane mener det er klokt av Ap å foreslå 110 millioner mer til planlegging av nye dobbeltspor i intercity og Jærbanen. Skal planene bli gode trengs det ressurser. Vi er bekymra for Solberg-regjeringas nedtrapping av bevilgningene til planlegging de siste åra.

Det er også positivt med forslaget om 100 millioner mer til Narvik godsterminal og godspakke Innlandet. I forslaget står det imidlertid ikke forklart hva som ligger i «Godspakke Innlandet».

I 2019 ble forlengelsen av Kvam kryssingsspor på Dovrebanen til 196 mill. fullført. Dessverre vil det ikke være mulig å kjøre lengre godstog mellom Oslo og Trondheim før alle nødvendige kryssingsspor på Dovrebanen er bygd ut.

Påfallende

Arbeiderpartiet foreslår 130 millioner mer til oppstart av Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. Det er påfallende at Ap vil bruke i alt 300 millioner på prosjektet før det er tatt en investeringsbeslutning. Det viser at Ap mangler respekt for kvalitetssikring 2 som ennå ikke er lagt fram.

Ap legger stor vekt på klima i sitt alternative statsbudsjett, men partiet viser her tydelig dobbeltmoral. Beregnede utslipp for Ringeriksbanen/E16 i et 60-års perspektiv er mer enn 13 ganger høyere enn sparte utslipp ved at noen går fra bil/fly til tog.

Ringeriksbanen/E16 har et beregna samfunnsøkonomisk tap på 22 milliarder kroner, raserer internasjonalt verna våtmark og vil passe dårlig inn som del av et framtidig høgfartsnett mellom landsdelene.

Ta opp tråden fra 2012!

Ap var en del av Stoltenberg-regjeringa som i september 2012 ikke ville legge fram Ringeriksbane-utredninga for kvalitetssikring, blant annet fordi føringene på å velge en trasé mellom Sandvika og Hønefoss hadde vært for sterke.

For Jernbane savner at Ap tar opp tråden fra 2012 og setter innkorting av Bergensbanen inn i en større sammenheng.

I denne podkasten svarer Bane NOR på spørsmål om bane og vei:

Her kan du høre alle podkastene fra Ringerikes Blad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken