Fastlegeordningen må vi berge, lover Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol og tilføyer: – Det haster.

I mange kommuner er det mangel på fastleger, og det kommer stadig rapporter om leger som gir seg på grunn av høyt arbeidspress. Et løft på 300 millioner kroner, som Solberg-regjeringen foreslo i sitt aller siste statsbudsjett, er ikke nok til å redde ordningen, fastslår Kjerkol.

– Fastlegeordningen må vi berge, for alternativet er mye verre og dyrere. Jeg syns ikke at Solberg-regjeringen gjør et hederlig forsøk her, konstaterer Ap-politikeren.

Hun var inntil nylig partiets helsepolitiske talsperson. Nå er hun favoritt til å bli helseminister i regjeringen til påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre.

Hun mener fastlegekrisen bare har blitt verre, til tross for at den borgerlige regjeringen har satt i gang en handlingsplan.

Må skru på budsjettet

Nå skal Arbeiderpartiet og Senterpartiet gå i gang med å skru på statsbudsjettet for å få det til å ligne litt mer på deres politikk, basert på regjeringsplattformen som legges fram i Hurdal onsdag. Tilleggsproposisjonen til budsjettet må gjøres ferdig i løpet av få uker, og det er begrenset hvor mye som kan flyttes på.

Kjerkol vil ikke tallfeste hvor mye penger som må til for å sikre fastlegeordningen, men hun mer enn antyder at dette er en av budsjettpostene som de vil endre på.

– Vi må få til så mye som mulig. En del ting på helse haster, for eksempel fastlegeordningen, sier hun.

Mange uten fastlege

Ifølge Legeforeningen er over 120.000 nordmenn nå uten fastlege, som er en grunnstein i den norske helsetjenesten. Kun 16 prosent av landets kommuner sier at de ikke har problemer med å rekruttere fastleger.

Kjerkol mener det siste borgerlige budsjettet generelt inneholder for lite som kan bidra til å rekruttere folk til helsetjenestene.

– Ingen utdanningsstillinger til jordmødre eller intensivsykepleiere, områder der situasjonen har vært kritisk veldig lenge, sier hun.

Høyere helsebudsjett?

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om tiltak for å få flere heltidsstillinger, meldte FriFagbevegelse i helgen. De vil blant annet sikre kommunene og sykehusene en økonomi som gir rom for økt grunnbemanning.

em class="italic"– Det høres ut som det kan bli et mye høyere helsebudsjett når dere skal styre?/em

– Det er sånne ting vi får svar på i løpet av de nærmeste dagene og ukene, sier Kjerkol.

(©NTB)